2024 04 17 Greenwashing

Ny EU-regulering sigter mod at styrke troværdigheden af miljøanprisninger og bekæmpe greenwashing. Fremover skal der kræves præcise miljødata og styrket dokumentation for miljøpåstande, hvilket kan føre til større ansvarlighed og transparens i branchen.

EU-Kommissionen har foreslået et nyt direktiv, der skal sikre, at miljøanprisninger – fra miljømærker til grøn markedsføring – er pålidelige og verificerbare. Med et øget fokus på at bekæmpe vildledende grøn markedsføring, også kendt som greenwashing, har over 53% af de nuværende miljøanprisninger i Europa vist sig at være uklare eller vildledende. Dette nye direktiv har til formål at genopbygge forbrugertilliden og styrke det indre marked.

Reguleringens indhold

Det foreslåede direktiv vil kræve, at alle grønne anprisninger bliver understøttet af verificerbare data og skal tredjepartsverificeres før anvendelse på markedet. Dette betyder, at enhver anprisning skal kunne bevise sin miljøpåstand gennem en overensstemmelsesattest. Desuden vil det være forbudt for medlemsstaterne at udvikle nye nationale miljømærkninger, hvilket sætter en stopper for potentielt vildledende initiativer.

Danmarks position

Den danske regering har udtrykt en generelt positiv holdning til det nye direktiv. Det understreges, at direktivet skal styrke allerede anerkendte og troværdige mærkninger som Svanemærket, samtidig med at det reducerer administrative byrder og fremmer udviklingen af nye miljømærker, der tilføjer merværdi til eksisterende systemer. Regeringen understreger vigtigheden af, at de nye regler ikke svækker dansk lovgivning på området.

Tidslinje og implementering

Direktivet forventes at blive diskuteret ved miljørådsmødet den 18. juni 2024. Vedtagelsen vil forme fremtidens rammer for, hvordan miljøanprisninger kommunikeres i EU, og er en central del af EU’s Grønne Pagt. Den endelige implementering vil kræve tilpasninger i national lovgivning og en koordineret indsats for at sikre, at alle virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, kan overholde de nye strenge krav.