Sprøjte BNBO

Miljøministeriet har udsendt den længe ventede rapport om status for indsatsen i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Ikke overraskende viser den, at der stadig er lang vej til målet.

Miljøministeriet har udsendt den længe ventede rapport om status for indsatsen i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Ikke overraskende viser den, at der stadig er lang vej til målet om en friholdelse af landets BNBO-områder mod pesticider.

Kun fire pct. af BNBO er omfattet af aftaler

Det fremgår således af rapporten, at der ved indrapporteringen i efteråret kun er indgået aftaler på i alt 900 ha svarende til godt fire pct. af det samlede BNBO-areal.

Kommunerne har desuden indrapporteret, at for en tredjedel af de arealer, hvor der er behov for en indsats, der er man enten ikke gået i gang eller det har vist sig, at det ikke er muligt at indgå aftale. Det er ud fra kommunernes svar ikke muligt at vurdere i hvor høj grad det kan forventes, at der kan indgås aftaler på de resterende arealer.

Vandselskaberne har lagt et stort arbejde i at indgå frivillige aftaler

De fleste forsyninger har lagt et meget stort arbejde i forsøget med at indgå frivillige aftaler om at beskytte de boringsnære arealer, og for nogle forsyninger er det også lykkedes at opnå aftaler med velvillige landmænd.

På den anden side har det vist sig, at de fleste forsyninger har oplevet problemer i forhold til processen.

Politisk aftale dårligt udmøntet

Først og fremmest har udmøntningen af den politiske aftale været mangelfuld, da det ikke har været klart, hvilken rolle specielt kommunerne har haft i forhold til implementeringsprocessen. Det har ført til, at den kommunale planlægning ofte har været stærkt forsinket eller fraværende. Samtidig har der været fremført postulater om manglende afklaring af forholdet til EU-lovgivningen. Ligeledes har afgørelser fra overtaksationskommissionen ført til urealistiske forventninger til erstatningsniveauer.

DANVA foreslår en forlængelse af fristen

Alt i alt vurderer DANVA, at der ikke er udsigt til, at man kan nå i mål inden for en overskuelig fremtid. Vi har derfor i samarbejde med Danske Vandværker og Landbrug og Fødevarer foreslået en forlængelse på et år, hvor kommunerne pålægges at gennemføre indsatsen og om nødvendigt anvende påbud. Alternativt er det vores opfattelse, at det er nødvendigt at gå til fase 2 i det politiske forlig, hvor sprøjteforbuddet gennemføres ved lov.