Havnebad udspring.jpg

Nu bliver IWA World Water Congress & Exhibition langt om længe en realitet til glæde for den globale vandsektor, grøn omstilling og innovation i den danske vandbranche og øget dansk eksport. DANVA har i mange år været aktiv på flere internationale scener.

Når IWA World Water Congress & Exhibition 2022 finder sted i København i september, er det kulminationen på mange års forarbejde. Undervejs har fire forskellige miljøministre støttet op om kongressen, som på grund af Covid-19 er blevet udskudt to gange. Men nu bliver den langt om længe en realitet til glæde for den globale vandsektor, grøn omstilling og innovation i den danske vandbranche og øget dansk eksport.

DANVA har i mange år været aktiv på flere internationale scener. Udover IWA har det bl.a. omfattet World Water Forum, hvor Danmark søgte værtskabet i  2018, og vores europæiske interesseorganisation EurEau, hvor DANVA i flere perioder har varetaget formandskabet for foreningen og flere af de faglige komiteer. Arbejdet i EurEau er blevet mere og mere aktuelt efterhånden som den europæiske lovgivning bliver mere ambitiøs og implementeret før national dansk  lovgivning.

DANVA har også været initiativtager til etablering af Danish Water Forum og var en af initiativtagerne til den danske Vandvision 2025, hvor aktørerne i den danske vandsektor arbejder sammen om at sikre, at vi også i 2025 er innovative og kan levere løsninger til hele verden. Herigennem vil vi fordoble eksporten af vandteknologi og skabe 4.000 nye arbejdspladser. Siden er målene blevet mere ambitiøse bl.a. formuleret af Water Valley Denmark, hvor DANVA er repræsenteret i bestyrelsen, og i den eksportstrategi for vand, som Regeringen udarbejdede i 2021.

Det er et klart mål i DANVAs strategi 2020 – 2024 at understøtte vandsektorens teknologiudvikling og eksporten af danske vandløsninger. Danske vandselskaber skal bidrage ved at demonstrere effektive løsninger i egen drift og indgå i partnerskaber for at åbne døre til det globale vandmarked. IWA-kongressen giver den danske vandbranche viden om internationale udfordringer og løsninger og giver andre lande adgang til viden om dansk teknologi og løsninger, som kan støtte dem i at nå de globale målsætninger. Vi bakker op om den danske Vandvision samtidig med, at vi gør verden til et bedre sted at være.

Samarbejde er et nøgleord for den danske vandbranche. Det var årsagen til, at vi kunne trække kongressen til Danmark, og det er afgørende for de effektive løsninger branchen leverer til danske vandkunder og til verden. På kongressen inviterer vi aktører uden for den traditionelle vandbranche til en diskussion af,  hvordan vi alle bliver bedre til at håndtere vand i byerne og tage ansvar for den grønne omstilling.

Den tankegang er central for de nyskabelser, som den danske Host Country Committee har stået for f.eks. Industrial Water Users forum og High-Level Summit. Udover kongressens mange faglige spor vil der være masser af  muligheder for at netværke ved de mange sociale arrangementer og en stor international udstilling. Den danske vandsektor tager imod på en flot dansk stand, der leder besøgende igennem byens vandkredsløb.

Vi skal naturligvis også vise København og Danmark frem for alle vores gæster. Og ikke mindst skal vi have en fantastisk sjov uge, hvor vi møder nye mennesker og skaber relationer og netværk til gavn for vores fælles mål. Jeg er sikker på, at kongressen på alle parametre opfylder vores ambition og vil være til gavn for den danske vandbranche i mange år frem.