Sektorcerthvid Sort

Fælles cyberbeskyttelse - samarbejde indenfor kritisk infrastruktur

SektorCERT, forsyningssektorens fælles cyberbeskyttelse.

Fra årsskiftet er DANVA indtrådt som partner i SektorCERT. Det betyder, at alle DANVAs stemmeberettigede medlemmer kan gøre brug af SektorCERTs ydelser. Konsekvensen vil være, at både det enkelte vandselskab og vandsektoren som helhed markant kan få styrket IT- og cybersikkerheden.

Kom i gang nu - tilmeld dit vandselskab.

For at få adgang til ydelserne i SektorCERT, skal dit vandselskab aktivt tilmelde sig og give oplysninger om hvem, der skal være kontaktperson. Det anbefales, at kontaktpersonen er den IT- og cybersikkerhedsansvarlige.

Tilmeldingen sker via SektorCERTs hjemmeside: www.sektorcert.dk/medlemskab.
Det er SektorCERT som varetager onboarding af vandselskaberne og SektorCERTs sekretariat vil være til rådighed for spørgsmål og hjælp i forbindelse med tilmelding, ligesom det vil være SektorCERT, der varetager den løbende kontakt med vandselskaberne i forbindelse med levering af ydelser. 

Om SektorCERT

SektorCERT tilbyder en lang række ydelser til sine medlemmer, herunder netværksmonitorering, kurser i OT-sikkerhed, hændelseshåndtering ved cyberangreb etc. SektorCERT er etableret af Green Power Denmark, Dansk Fjernvarme og Energinet. Fra 1. januar 2023 er DANVA indtrådt som partner, på lige fod med de øvrige partnere.

Du kan læse mere om SektorCERTs ydelser her www.sektorcert.dk/ydelser 

Cybersikkerhedstruslen – vandsektoren skal arbejde med Cyber- og informationssikkerhed

Den danske forsyningssektor er løbende udsat for cyberangreb og FEs Center for Cybersikkerhed anbefaler, at forsyningerne følger trusselsbilledet og laver organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, så forsyningsselskaberne er effektivt beskyttede mod cyberangreb. Flere forsyningsselskaber har desværre allerede været udsat for angreb, med negative konsekvenser til følge.

Med den kommende implementering af NIS2-direktivet og den Nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed følger også nogle nye lovgivningskrav til vandselskaber, for at leve op til den nationale implementering af direktivet. Et af de nye elementer er, at vandselskaber nu betragtes som kritisk infrastruktur.

 

Hvis du vil vide mere om DANVAs medlemskab af SektorCERT er du velkommen til at kontakte projektleder Peter Mortensen, DANVA på pm@danva.dk eller på 87933502.