443 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer
Publikationer
Nyheder
Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Lovgivning-617X411

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Lovgivning-Vandsektorlov-Evaluering-617X411

Evaluering af vandsektorloven – valg af evaluator

Foreningen-Vandhuset-617X411

Resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven

Lone_Loklindt_617px

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Renseanlæg-617X411

Nyt fra medlemmerne: Vandsektorlovens nye regulering stopper planer om fælles renseanlæg på Nordfyn

Bekendtgørelsesændringer_Økonomiske_rammer_sept.2016_høringsversion1

Høringsbrev_Økonomiske_rammer_Tilknyttet_virksomhed_12.09.20161

PM_Billund_BioRefinery skaber større miljørum til erhvervsmæssig udvikling_04.04.2016

Analyse_Vandselskabers_skatteforhold_Kromann-Reumert_10.07.2015

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Bilag_2 _Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

DANVA_Vejledning_97_drift_og_vedligehold_regnvandsbassiner_2016

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

Damvad-rapport_Vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser

BLST_Notat_Luk_for_vandet.pdf

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

Lukkeprocedure_DANVA-notat_2012_final.pdf

Vejledningsskrivelse+om+henstand+med+betaling+af+tilslutningsbidrag.pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

2017.05.18_Referat_DANVA+generalforsamling.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf (1)

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

damvad-rapport_vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser (1).pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

Opsamling fra grupperne_IWA_HCC 27 april 2017.pdf

SUMMARY_Opsamling fra HCC_mødet 27 april 2017.pdf

Affordability+notat.pdf

Affald+som+ressource+Morten+Carlsbæk_DAKOFA.pdf

Danske+og+europæiske+finansieringsmuligheder+Mikale+Enig_Insero.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

13.1+Håndbog+i+behandling+af+bio-pulp+fra+KOD+på+kommunale+rådnetanke.pdf

2016.06.21+Fremtidens+renseanlæg+-+workshop+6+-+energibalancer-DANVA.pdf

2016.06.21+Fremtidens+renseanlæg+-+workshop+6+-+KOD+håndtering+-+Envidan.pdf

CEL+Intro_Hvad+vandselskaberne+skal+levere.pdf

Forsyningstræf+2016+indlæg+Et+anderledes+vandsamarbejde+Kitsie+Lund+AquaDjurs.pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

5_+Albrechtsen_Fremtidens_udfordringer.pdf

Tanker+omkring+regulering+af+vandsektorens+investeringer+-+Enevoldsen.pdf

Hvorledes+sikres+innovation+på+tværs+af+vandsektoren+-+Jacob+Larsen.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

Spørgeramme - survey ift berostillede sager 2017.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Julebrev 2017.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

20180606-Forespørgsel-e-Boks-Digitalstyrelsen.pdf

2018.06.11_Notat webtilgængelighed_tvsv.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

Regionalmøder september 2018 public.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

DAMVAD Rapport_endelig.pdf

Vandsektorens-vaerdi-for-samfundet.pdf

20170704_vejledning_aktindsigt-vandselskaber.pdf

DANVA-brev_til_MIM_Afregning_23.10.2013.pdf

NOTAT_Inhabilitet_Energi-Miljø_Brønderslev.pdf

BLST-notat__VSL___§16_-_Garantiprovision_ver2+(1).pdf

EFK minister i Aquaglobe.pdf

Aftale_oekonomisk-regulering-af-vandsektoren-2018.pdf

20181204-FINAL-DANVA notat-kryptering af mail med forbrugsdata.pdf

Nytårstaffel 2019 LAT-tale.pdf

Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser - Final.pdf

2014_06.25_Notat_Systematisering af natur- og miljø (indsendt til MIM.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

Vejledning 104_Administrationspraksis-for-regnvandsbassiner-og-udledningstilladelser-2. udgave.pdf

4 sidet A4 folder VUDP_Weboptimeret.pdf

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

COLOURBOX5551649.jpg

Vandsektorlov II

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Ingen modregning af vandselskabers energiproduktion

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Vejledning om vandselskabernes tilknyttede virksomhed i høring

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Kommunalt ejede spildevandsselskabers adgang til at afbryde forsyningen

Klimatilpasning-179X110

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Drikkevand-617X411

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Planlægning-spildevand-617X411

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Lovgivning-617X411

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Klimatilpasning-179X110

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Lovgivning-617X411

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Renseanlæg-617X411

Fosfor partnerskaber - temadag i Vandhuset

Penge_Vækst-plante_617px

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

Kirsten_Brosbøl_617px

Vandbranchen til årsmøde og debat om ny vandsektorlov

Marselisborg_efterklaringstank_617px

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

Christiansborg_617px

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Penge_sedler_mønter_617px

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Vandløb_Vandplaner_617px

DANVA inviterer til temamøde 17. marts om vandplaner

Christiansborg_617px

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Foreningen-Vandhuset-617X411

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

Lovgivning-617X411

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Fredericia_Renseanlæg_617px

Interaktiv grafik: Det arbejder vandselskaberne med

1000_kroner_sedler_617px

Effektiviseringspotentiale i ny rapport er pustet op

Justitia_vægt_617px

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand