278 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Lovgivning-617X411

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Lovgivning-Vandsektorlov-Evaluering-617X411

Evaluering af vandsektorloven – valg af evaluator

Foreningen-Vandhuset-617X411

Resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven

Lone_Loklindt_617px

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Renseanlæg-617X411

Nyt fra medlemmerne: Vandsektorlovens nye regulering stopper planer om fælles renseanlæg på Nordfyn

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

COLOURBOX5551649.jpg

Vandsektorlov II

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Ingen modregning af vandselskabers energiproduktion

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Vejledning om vandselskabernes tilknyttede virksomhed i høring

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Kan vandforsyningen opkræve mere i anlægsbidrag end det der fremgår af takstbladet?

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Klimatilpasning-179X110

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Drikkevand-617X411

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Planlægning-spildevand-617X411

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Lovgivning-617X411

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Klimatilpasning-179X110

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Lovgivning-617X411

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Renseanlæg-617X411

Fosfor partnerskaber - temadag i Vandhuset

Penge_Vækst-plante_617px

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

Kirsten_Brosbøl_617px

Vandbranchen til årsmøde og debat om ny vandsektorlov

Marselisborg_efterklaringstank_617px

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

Christiansborg_617px

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Penge_sedler_mønter_617px

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Vandløb_Vandplaner_617px

DANVA inviterer til temamøde 17. marts om vandplaner

Christiansborg_617px

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Foreningen-Vandhuset-617X411

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

Lovgivning-617X411

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Fredericia_Renseanlæg_617px

Interaktiv grafik: Det arbejder vandselskaberne med

1000_kroner_sedler_617px

Effektiviseringspotentiale i ny rapport er pustet op

Justitia_vægt_617px

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand