269 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Evaluering af vandsektorloven – valg af evaluator

Resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Nyt fra medlemmerne: Vandsektorlovens nye regulering stopper planer om fælles renseanlæg på Nordfyn

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

COLOURBOX5551649.jpg

Vandsektorlov II

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Ingen modregning af vandselskabers energiproduktion

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Vejledning om vandselskabernes tilknyttede virksomhed i høring

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Kan vandforsyningen opkræve mere i anlægsbidrag end det der fremgår af takstbladet?

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Fosfor partnerskaber - temadag i Vandhuset

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

DANVA inviterer til temamøde 17. marts om vandplaner

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Interaktiv grafik: Det arbejder vandselskaberne med

Effektiviseringspotentiale i ny rapport er pustet op

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

Sekretariatets organisering og medarbejdernes opgaver

Introduktion til vandforsyning Modul 1 - 2020 - LUKKET FOR TILMELDING