445 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Lovgivning-617X411

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Lovgivning-Vandsektorlov-Evaluering-617X411

Evaluering af vandsektorloven – valg af evaluator

Foreningen-Vandhuset-617X411

Resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven

Lone_Loklindt_617px

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Renseanlæg-617X411

Nyt fra medlemmerne: Vandsektorlovens nye regulering stopper planer om fælles renseanlæg på Nordfyn

Bekendtgørelsesændringer_Økonomiske_rammer_sept.2016_høringsversion1

Høringsbrev_Økonomiske_rammer_Tilknyttet_virksomhed_12.09.20161

PM_Billund_BioRefinery skaber større miljørum til erhvervsmæssig udvikling_04.04.2016

Analyse_Vandselskabers_skatteforhold_Kromann-Reumert_10.07.2015

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Bilag_2 _Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

DANVA_Vejledning_97_drift_og_vedligehold_regnvandsbassiner_2016

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

Damvad-rapport_Vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser

BLST_Notat_Luk_for_vandet.pdf

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

Lukkeprocedure_DANVA-notat_2012_final.pdf

Vejledningsskrivelse+om+henstand+med+betaling+af+tilslutningsbidrag.pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

2017.05.18_Referat_DANVA+generalforsamling.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf (1)

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

damvad-rapport_vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser (1).pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

Opsamling fra grupperne_IWA_HCC 27 april 2017.pdf

SUMMARY_Opsamling fra HCC_mødet 27 april 2017.pdf

Affordability+notat.pdf

Affald+som+ressource+Morten+Carlsbæk_DAKOFA.pdf

Danske+og+europæiske+finansieringsmuligheder+Mikale+Enig_Insero.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

13.1+Håndbog+i+behandling+af+bio-pulp+fra+KOD+på+kommunale+rådnetanke.pdf

2016.06.21+Fremtidens+renseanlæg+-+workshop+6+-+energibalancer-DANVA.pdf

2016.06.21+Fremtidens+renseanlæg+-+workshop+6+-+KOD+håndtering+-+Envidan.pdf

CEL+Intro_Hvad+vandselskaberne+skal+levere.pdf

Forsyningstræf+2016+indlæg+Et+anderledes+vandsamarbejde+Kitsie+Lund+AquaDjurs.pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

5_+Albrechtsen_Fremtidens_udfordringer.pdf

Tanker+omkring+regulering+af+vandsektorens+investeringer+-+Enevoldsen.pdf

Hvorledes+sikres+innovation+på+tværs+af+vandsektoren+-+Jacob+Larsen.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

Spørgeramme - survey ift berostillede sager 2017.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Julebrev 2017.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

20180606-Forespørgsel-e-Boks-Digitalstyrelsen.pdf

2018.06.11_Notat webtilgængelighed_tvsv.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

Regionalmøder september 2018 public.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

DAMVAD Rapport_endelig.pdf

Vandsektorens-vaerdi-for-samfundet.pdf

20170704_vejledning_aktindsigt-vandselskaber.pdf

DANVA-brev_til_MIM_Afregning_23.10.2013.pdf

NOTAT_Inhabilitet_Energi-Miljø_Brønderslev.pdf

BLST-notat__VSL___§16_-_Garantiprovision_ver2+(1).pdf

EFK minister i Aquaglobe.pdf

Aftale_oekonomisk-regulering-af-vandsektoren-2018.pdf

20181204-FINAL-DANVA notat-kryptering af mail med forbrugsdata.pdf

Nytårstaffel 2019 LAT-tale.pdf

Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser - Final.pdf

2014_06.25_Notat_Systematisering af natur- og miljø (indsendt til MIM.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

Vejledning 104_Administrationspraksis-for-regnvandsbassiner-og-udledningstilladelser-2. udgave.pdf

4 sidet A4 folder VUDP_Weboptimeret.pdf

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

COLOURBOX5551649.jpg

Vandsektorlov II

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Ingen modregning af vandselskabers energiproduktion

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Vejledning om vandselskabernes tilknyttede virksomhed i høring

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Kan vandforsyningen opkræve mere i anlægsbidrag end det der fremgår af takstbladet?

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Klimatilpasning-179X110

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Drikkevand-617X411

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Planlægning-spildevand-617X411

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Lovgivning-617X411

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Klimatilpasning-179X110

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Lovgivning-617X411

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Renseanlæg-617X411

Fosfor partnerskaber - temadag i Vandhuset

Penge_Vækst-plante_617px

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

Kirsten_Brosbøl_617px

Vandbranchen til årsmøde og debat om ny vandsektorlov

Marselisborg_efterklaringstank_617px

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

Christiansborg_617px

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Penge_sedler_mønter_617px

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Vandløb_Vandplaner_617px

DANVA inviterer til temamøde 17. marts om vandplaner

Christiansborg_617px

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Foreningen-Vandhuset-617X411

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

Lovgivning-617X411

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Fredericia_Renseanlæg_617px

Interaktiv grafik: Det arbejder vandselskaberne med

1000_kroner_sedler_617px

Effektiviseringspotentiale i ny rapport er pustet op

Justitia_vægt_617px

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand