227 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Høringssvar på ændring af vandsektorloven, vandforsyningsloven, spildevandsbetalingsloven m.v. og bekendtgørelsesudkast med hensyn til styrkelse af kontrol med takster, regulativer og vedtægter – jeres j. nr. 2022-16977

Nyt fra medlemmerne: Vandsektorlovens nye regulering stopper planer om fælles renseanlæg på Nordfyn

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

Effektiviseringspotentiale i ny rapport er pustet op

Interaktiv grafik: Det arbejder vandselskaberne med

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

DANVA inviterer til temamøde 17. marts om vandplaner

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

Resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven

Fosfor partnerskaber - temadag i Vandhuset

Evaluering af vandsektorloven – valg af evaluator

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Ingen modregning af vandselskabers energiproduktion

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

COLOURBOX5551649.jpg

Vandsektorlov II

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Vejledning om vandselskabernes tilknyttede virksomhed i høring

Introduktion til vandforsyning (Modul 1) - 2023 - LUKKET FOR TILMELDING

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

Danvas Positioner I Forhold Til Revisionen Af Vandsektorloven