VANDHUSET 2016 ny facade.jpg

Der afholdes stiftende generalforsamling 20. maj 2021.

Der er taget initiativ til foreningen for at de mange gode tanker, initiativer og intentioner bag VUDP-ordningen ikke skal gå tabt, når det VUDP-ordningen skal udfases som følge af ændringer i Vandsektorloven.

Generalforsamlingen, der afholdes virtuelt via Teams, er for alle de vandselskaber der indmelder sig som stiftende medlem på baggrund af vedtægtsforslaget.

Læs indbydelsen her.

Dagsorden

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Gennemgang og godkendelse af foreningsdokumenter
- 3.1. Vedtægtsforslag
- 3.2. Standard for forretningsorden for det faglige vurderingspanel
- 3.3. Uddelingsvilkår
4. Valg til foreningens organer
- 4.1. Formand
- 4.2. Bestyrelsesmedlemmer inkl. suppleantgruppe
- 4.3. Deltagere i fagligt vurderingspanel inkl. suppleantgruppe
5. Fastsættelse af kontingent for 2021 og 2022.
6. Beslutning om afholdelse af foreningens stiftelsesomkostninger
7. Eventuelt

Bilag

Kandidater - formand, bestyrelse og vurderingspanel

Bilag A: Anmeldelse som stiftende medlem

Bilag B: Anmeldelse af kandidater

Bilag C: Stemmeblanket

Bilag 3.1: Udkast til vedtægter

Bilag 3.2: Udkast til forretningsorden for det faglige vurderingspanel

Bilag 3.3: Udkast til uddelingsvilkår

Bilag 3.4: Beskrivelse af foreningsdokumenter

Bilag 5.1: Forslag til kontingent for 2021 og 2022

Bilag 6.1: Forslag om afholdelse af stiftelsesomkostninger

Yderligere information

Kontakt Hannah Scheel Andersen på 8793 3562 eller hsa@danva.dk