Christiansborg froeperspektiv COLOURBOX6895681.JPG

På forligskredsmøde den 30. marts 2023 om vandsektorloven er det besluttet at udsætte fremsættelsen i Folketinget til oktober 2023. Det forventes, at der snarest vil blive nedsat en arbejdsgruppe, hvor også vandselskabernes ejere vil blive inddraget, der hurtigst muligt og senest op mod sommeren skal fremtrylle en løsning, der kan opnås enighed omkring.

Flere af forligspartierne har fremlagt ønsker til ændringer i det foreliggende lovforslag, der ligger langt uden for den ramme, regeringen har fastsat, og ændringerne vil efter sigende betyde væsentlige stigninger på takster.

Set fra DANVAs perspektiv er forventningerne til produktivitetsudvikling i sektoren i det foreliggende lovforslag urealistisk høje eller måske helt uden for skiven. DANVA er således enig i, at vores forslag på den korte bane vil resultere i, at taksterne ikke falder markant, men til gengæld sendes der ikke en regning til næste generation (en meget stor gæld), hvilket er konsekvensen af det foreliggende lovforslag.

Det forventes, at der snarest vil blive nedsat en arbejdsgruppe, hvor også vandselskabernes ejere vil blive inddraget, der hurtigst muligt og senest op mod sommeren skal fremtrylle en løsning, der kan opnås enighed omkring.  

Tak for indsatsen til bestyrelsens medlemmer i forhold til at få udsat processen og vinde tid til en reel politisk drøftelse.