256 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Drikkevandskonference - Drikkevand for fremtiden - 2020 - AFLYST

Billund BioRefinery hædret med Svend Aukens miljøpris

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

DI modarbejder den danske model for vandeksport

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Esbjerg og Varde Forsyning vil danne fælles driftsselskab

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Folkeskoleelever ved mere om vand end folketingspolitikere

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

GEUS giver et retvisende billede af udviklingen i forureningen af grundvandet

Hjørring Vandselskab kåret som Årets Offentlige Bestyrelse

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Kan vandspild fradrages i afgiftsgrundlaget, når det er forårsaget af fejl på installation i målerbrønd?

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Nyt fra medlemmerne: Åbning af CALL Copenhagen

Nyt spændende vandpolitisk netværk – begrænset deltagerantal - tilmeld dig nu!

Næste skridt i skattesagen afventer bestyrelsesmøde

Obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder kan sikre grundvandet

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Right2Water kampagnens betydning for den danske vandsektor

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Valg til Sønderborg Forsynings bestyrelse gik over forventning

Vandkunder rammes skævt af lov om hjælp til fattige husejere

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Vandselskaber udfordres af skadelige stoffer og kemikalier

Verdens største vandkonference til Danmark