454 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Paradigme for foringer høringsudgave marts 2016 TIL UDSENDELSE

PM_Billund_BioRefinery skaber større miljørum til erhvervsmæssig udvikling_04.04.2016

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Program_Bestyrelsens_vaerdiskabende_samarbejde_7_oktober_2015_aarets_offentlige_bestyrelseskonference

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2014_Rapport_Håndbog_IT-sikkerhed_forsyningsbranchen

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

Damvad-rapport_Vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

DANVA_vedtægter_2016.pdf

DANVA+vedtægter+2014.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf

VANDFORSYNINGSSAMARBEJDSVEJLEDNINGEN.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning nr. 72 DDS.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

TPublikationerRapporterStikrapportStikrapport2007FokuspAflbsstikledninger261107samletpdf.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf (1)

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2015.11.24_kommunikation_i_separeringsprojekter.pdf

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringernes+effekter+på+afløbssystemer.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringers+effekter+på+oversvømmelser+i+byer.pdf

Energi+CO2+og+samlet+miljøregnskab+for+afløb+og+renseanlæg.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

Optimal+udnyttelse+af+varmeenergi+fra+spildevand.pdf

Slam+–+Fremtidens+renseanlægs+energiressource.pdf

Videregående+renseteknologier+for+kommunalt+spildevand.pdf

damvad-rapport_vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser (1).pdf

DI+ITEK+Vejledning+om+persondataforordningen+med+bilag.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

Opsummering_Grupper_IWA+Kick-off+møde+27.+april+2016+i+Odense.pdf

Frihandelsaftale+TTIP.pdf

Præsentation+af+kodeks+for+god+selskabsledelse+i+kommunale+forsyningsselskaber+ved+CEL.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-+ejer+perspektiv.+-+Niels+Højberg.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-direktionsperspektiv+John+Hartvig+Mølgaard.pdf

Lars_Chr._Lilleholt_tale_DANVA_årsmøde_2017.pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

Referat_Spor+1_Vandindvinding_og_behandling_drikkevand.pdf

_10.11.15_Hans-Martin_Friis_Møller_Verdens_bedste_regulering.pdf

Ejerens+rolle+og+forventninger+til+vandselskabet+-+Erik+Buhl.pdf

Lederskab+i+forhold+til+konsulenter+-+Michael+Lilja-Nielsen+(1).pdf

5_+Albrechtsen_Fremtidens_udfordringer.pdf

Hvorledes+sikres+innovation+på+tværs+af+vandsektoren+-+Jacob+Larsen.pdf

7_Jens_Steen_Larsen_Vinkel_Kommunikation.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

consolidated_eur-lex.europa.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

Stine_Lundboel_Vestergaard_Plastfri fjorde i Danmark_Partnerskab om mikroplast_MST_260917_SLV_endelig.pdf

3 2014_10_24_Rapport_Håndbog+om+IT-sikkerhed+i+forsyningsbranchen.pdf

Klimaprisen 2017 Låsby Søpark 310817.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Birthe+Boisen+Workshop+persondata+den+14.+november+2016+hos+DANVA+powerpoint.pdf

Lars+M+Damkjær+Gram+Fjernvarme+Persondatasikkerhed.pdf

Helhedsorienteret+beredsskabsplanlægning.pdf

Planlægning+af+beredsskab+for+vandforsyning_+vejledning+8.pdf

Vejledning+i+sikring+af+drikkevandskvalitet+(DDS).pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

Bestyrelsesarbejdet i DANVA.pdf

Grundvandsseminar - grundvandsbeskyttelse den 28-29 august 2018.pdf

Grundvandsseminar - grundvandsbeskyttelse den 28-29 august 2018.pdf (1)

NY Grundvandsseminar - grundvandsbeskyttelse den 28-29 august 2018.pdf

Program Grundvandsseminar - grundvandsbeskyttelse den 28-29 august 2018.pdf

20180608-Respons til SKM-ekstraordinær afskrivning-medlemsundersøgelse-final.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

DANVA_Regnvandsbassiner_designguide_2018_FINAL.pdf

danva_regnvandsbassiner_designguide_2018_final.pdf (1)

Program Grundvandsseminar - grundvandsbeskyttelse den 28-29 august 2018.pdf (1)

Regionalmøder september 2018 public.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

20181010-Medlemsnyhed om afkøbstilbud-final.pdf

20170704_vejledning_aktindsigt-vandselskaber.pdf

Betænkning_Styringsmæssige_relationer.pdf

2006_Line _Maagaard artikel om imple af nitratdirektiv og VRD.pdf

Nytårstaffel 2019 LAT-tale.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf

2019_De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver_final.pdf

12345.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf (1)

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 1.0.pdf

Underskrevet referat generalforsamling 2019.pdf

2019-Referat-DANVA_generalforsamling_underskrevet.pdf

2019.07.02 Fundingoversigt.pdf

Politik

Unge politikere

bb unge politikere.jpg

mm unge politikere.jpg

nn unge politikere.jpg

vv unge politikere.jpg

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Kan vandspild fradrages i afgiftsgrundlaget, når det er forårsaget af fejl på installation i målerbrønd?

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Planlægning-spildevand-617X411

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Lovgivning-617X411

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Lovgivning-617X411

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Grundvand-617X411

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Planlægning-vandforsyning-617X411

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Lovgivning-617X411

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Drikkevand-Grundvand-617X411

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Verdenskort_617x411px

Verdens største vandkonference til Danmark

Stemmeseddel_617px

Valg til Sønderborg Forsynings bestyrelse gik over forventning

Vandkande_glas_617px

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Vandkande_glas_617px

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Pengesedler_på_tørresnor_617px

Esbjerg og Varde Forsyning vil danne fælles driftsselskab

Salen_Deltagere_fra_siden_617px

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Folkemøde_2013_Colourbox_617x411px

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Folkemøde_vandquiz_2014_617px

Folkeskoleelever ved mere om vand end folketingspolitikere

Christiansborg_617px

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Penge_sedler_mønter_617px

Næste skridt i skattesagen afventer bestyrelsesmøde

Penge_sedler_mønter_617px

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Svend_Auken_pris_Billund_Biorefinery_617px

Billund BioRefinery hædret med Svend Aukens miljøpris

Afløbsoperatør_617px

Vandkunder rammes skævt af lov om hjælp til fattige husejere

3_mennesker_Rabalderparken_sol_617px

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Kemi_molekyler_617px

Vandselskaber udfordres af skadelige stoffer og kemikalier

Eksport-617X411

DI modarbejder den danske model for vandeksport

Christiansborg_617px

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Foreningen-Vandhuset-617X411

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

POLKA-617X411

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

Tommy_Mostrup_Peter_Duetoft_617px

Hjørring Vandselskab kåret som Årets Offentlige Bestyrelse

Drikkevand-Grundvand-617X411

GEUS giver et retvisende billede af udviklingen i forureningen af grundvandet

Frredericia-spildevand

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia

Kim og Carl-Emil og Jacob 617px

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Justitia_vægt_617px

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

Dansker_drikker_vand_617px

Right2Water kampagnens betydning for den danske vandsektor

Folkemødet_Bornholm_617px

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

De 3 direktører DANVA Fjernvarmen og Affald 617 px

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

IDA_Mødecenter_617px

Nyt spændende vandpolitisk netværk – begrænset deltagerantal - tilmeld dig nu!

_16B3406 617

Nyt fra medlemmerne: Åbning af CALL Copenhagen

CEL617jpg

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Vandkande_glas_617px

Obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder kan sikre grundvandet

Konference – Vejvand og klimatilpasning 2019

Drikkevandskonference - Drikkevand for fremtiden - 2020