267 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

bb unge politikere.jpg

mm unge politikere.jpg

nn unge politikere.jpg

vv unge politikere.jpg

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Kan vandspild fradrages i afgiftsgrundlaget, når det er forårsaget af fejl på installation i målerbrønd?

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

Pesticidplan mangler beskyttelse af drikkevandsboringer

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Verdens største vandkonference til Danmark

Valg til Sønderborg Forsynings bestyrelse gik over forventning

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Esbjerg og Varde Forsyning vil danne fælles driftsselskab

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Folkeskoleelever ved mere om vand end folketingspolitikere

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Næste skridt i skattesagen afventer bestyrelsesmøde

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Billund BioRefinery hædret med Svend Aukens miljøpris

Vandkunder rammes skævt af lov om hjælp til fattige husejere

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Vandselskaber udfordres af skadelige stoffer og kemikalier

DI modarbejder den danske model for vandeksport

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

Hjørring Vandselskab kåret som Årets Offentlige Bestyrelse

GEUS giver et retvisende billede af udviklingen i forureningen af grundvandet

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

Right2Water kampagnens betydning for den danske vandsektor

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

Nyt spændende vandpolitisk netværk – begrænset deltagerantal - tilmeld dig nu!

Nyt fra medlemmerne: Åbning af CALL Copenhagen

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder kan sikre grundvandet

Drikkevandskonference - Drikkevand for fremtiden - 2020