Regn på vej Skrift 31.jpg
Miljø- og Fødevareklagenævnet suspenderede Miljøstyrelsen i foråret i 2023 dele af vejledning til indsatsbekendtgørelsen og dele af vejledning om udledning af miljøfarlige forurenede stoffer til vandmiljøet. DANVA forventer, at der kommer en afklaring i løbet af efteråret.

Med baggrund i en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet suspenderede Miljøstyrelsen i foråret i 2023 dele af vejledning til indsatsbekendtgørelsen og dele af vejledning om udledning af miljøfarlige forurenede stoffer til vandmiljøet. DANVA har siden været i tæt dialog med myndighederne og politikere.

Suspensionen af vejledninger skete som følge af Miljø- og Fødevareklagenævnets præciserede forståelsen af kravet om, at der ikke må ske øget koncentration af forurenende stoffer i områder, hvor grænseværdierne allerede er overskredet.

Suspensionen gælder, mens Miljøministeriet analyserer Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse og opdaterer dele af vejledningerne.

DANVAs aktive rolle: Hvad har vi gjort?

DANVA har siden afgørelsen i februar afholdt dialoger med både Miljøstyrelsen og Miljøministeriet. Med offentliggørelser på hjemmesiden (udsendt i DANVAnyt i uge 10), online møder, direktør- og juraforum i løbet af foråret har DANVA orienteret medlemmer om sit arbejde med udledningskrav.

På vej mod en løsning?

DANVA har samarbejdet med KL, DI og L&F for at øge presset på Miljøministeriet. Således sendte organisationerne en fælles henvendelse i løbet af sommeren. Selvom svaret fra Miljøministeren henvendelsen var uklart, forventer vi, at der snart kommer skred i tingene.

På en temadag om udledninger i samarbejde mellem KL og DANVA den 13. september i Odense kunne Miljøministeriet nemlig meddele, at de forventer at have nye vejledninger på plads inden udgangen af dette efterår.