286 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

DANVA_Vandhuset_2016_617px

DANVA begærer aktindsigt i Forsyningssekretariatets data

Bekendtgørelsesændringer_Økonomiske_rammer_sept.2016_høringsversion1

NST-notat_regler_medfinansiering_klima_07.02.2013

Analyse_Vandselskabers_skatteforhold_Kromann-Reumert_10.07.2015

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Bilag_1_Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

DANVA_Vejledning_97_drift_og_vedligehold_regnvandsbassiner_2016

2014_Temadag_Medfinansiering_klimaprojekter_27.02.2014

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2015_Simple_udbudsmodeller_Kort_ version_2_print

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

Damvad-rapport_Produktivitet_DANVA_Dansk_Fjernvarme_26102016

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

Høringssvar totaløkonomisk benchmarking 2018.pdf

2017.05.18_Referat_DANVA+generalforsamling.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

2012.01.04-Vejledning-Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf (1)

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

damvad-rapport_produktivitet_danva_dansk_fjernvarme_26102016 (1).pdf

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

Program_Temadag_Vandsektorlov_9.+marts_2016_final.pdf

CEL+Intro_Hvad+vandselskaberne+skal+levere.pdf

Strategiske+overvejelser+og+mål+med+samarbejde+-+Markert+og+Timmermann.pdf

Lederskab+i+forhold+til+konsulenter+-+Michael+Lilja-Nielsen+(1).pdf

Helena_Forchhammer_Forsyningssekretariatet.pdf

Aarhus_Vand_Medfinansieringsprojekter_klimatilpasning.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

2018.06.11_Notat webtilgængelighed_tvsv.pdf

Notat_Periodevise driftsomkostninger.pdf

Økonomisk regulering - Grundlæggende kursus - 2 dags kursus.pdf

vejledning-i-indberetning-til-benchmarking.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

DANVA-brev_til_MIM_Afregning_23.10.2013.pdf

Aftale_oekonomisk-regulering-af-vandsektoren-2018.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver_final.pdf

Notat prisudvikling NK_JJ.pdf

Udbudskonference_20.06.2019_program.pdf

27.02.2019_Notat om overtagelse af arealer til regnvandshåndtering.pdf

Helena_Forchhammer_Forsyningssekretariatet.pdf

COLOURBOX4405822.jpg

DANVA Statistik & Analyse

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Klimatilpasning-179X110

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

Klimatilpasning-179X110

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Klimatilpasning-179X110

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Drikkevand-617X411

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Lovgivning-617X411

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Klimatilpasning-179X110

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Økonomistyring-617X411

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Klimatilpasning-179X110

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Planlægning-vandforsyning-617X411

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

Klimatilpasning-179X110

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Lovgivning-617X411

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Salen_Deltagere_fra_siden_617px

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Klimapark_Skt_Jørgens_Sø_617px

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

3_mennesker_Rabalderparken_sol_617px

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Lovgivning-617X411

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Klima-Betalingsregler-617X411

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering