COLOURBOX5314475

Krig er normalt forbundet med krudt og kugler. Og når vi skal forsvare os mod krig, så lader vi nationen og vores alliancepartnere i NATO om, på fællesskabets vegne, at gøre det med soldater og materiel. Men i en moderne tid er krig også angreb, som kommer via internettet og rammer ind i vores computersystemer. Cyberangreb skal vi hver især forsvare os imod - det gælder også vandselskaber.

En række forsyningsselskaber har de seneste år været ramt af cyberangreb, og truslerne og trusselsbilledet ændres hele tiden. De it-kriminelle bliver stadigt mere sofistikerede, og efterhånden som større og større dele af vores liv bliver digitaliseret, så øges antallet af mulige trusler. Lykkes det for hackere at komme ind bag forsvarsværkerne, så kan det give store udfordringer for et vandselskabs økonomi og forsyningssikkerhed.

Siden Putin invaderede Ukraine 26. februar, har danske forsyninger, ifølge EnergiCert, været udsat for 2000 cyberangreb fra Rusland i timen. EnergiCERT, der er stiftet af brancheforeningerne Dansk Fjernvarme, Dansk Energi samt den danske TSO Energinet, er en forening, som er finansieret af medlemmerne i den danske energisektor. Formålet er at hjælpe medlemmerne indenfor cybersikkerhed, og DANVA afsøger i øjeblikket muligheden for at blive en del af foreningen.

Miljøstyrelsen følger tæt med i udmeldinger om trusselsbilledet i forbindelse med russernes krig i Ukraine, og man er klar til at informere samarbejdspartnere, hvis der er nyt for vandsektoren, hvilket vi i DANVA selvfølgelig løbende vil holde medlemmerne orienterede om.

Det er nemlig vigtigt, vi gør vores yderste for at kunne modstå truslen fra de it-kriminelle. Som man siger i it-sikkerhedsbranchen, så er det ikke et spørgsmål, om man bliver ramt af denne fjendtlighed, det er spørgsmål om, hvornår. Det lykkes af og til for de it-kriminelle at bryde ind, enten fordi sikkerheden og medarbejdernes agtpågivenhed ikke er høj nok, eller fordi der er placeret en fjendtlig enhed inde bag forsvarsværkerne. Men der kan gøres meget for at øge cybersikkerheden, og DANVA har, til det brug, udarbejdet en vejledning til, hvordan det kan gøres. DANVA, der har et aktivt it-sikkerhedsnetværk, kan også tilbyde sine medlemmer et awareness-program, hvor man bl.a. med øvelser kan træne medarbejderne i forsyningerne til at agere med forsigtighed i den elektroniske virkelighed.
Læs om it-sikkerhed i dette nummer af DANSKVAND og se mere om emnet på DANVAs hjemmeside, hvor der også er link til både it-sikkerhedsvejledning, awareness-program og meget mere.

Jeg får I denne forbindelse lyst til at citere den en gang så populære amerikanske tv-serie, ”Hill Street Blues” og sige; ’Let's be careful out there’.