Generalforsamling Årsmøde 2018 Foto Ole Hartmann Schmidt 025

DANVAs ordinære generalforsamling foregår torsdag den 30. maj 2024 kl. 10.20 på Comwell Kolding.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 2023 til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. DANVA strategi for 2024 – 2028
  6. Fastsættelse af kontingent for 2025 via portions- og kontingentpris
  7. Valg af formand for bestyrelsen
  8. Eventuelt

Materiale til download

Program for DANVA Årsmøde

Dagsorden for generalforsamling

Bilag 2: Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år

DANVA Årsberetning 2024

Bilag 3: Indstilling vedr årsregnskab for 2023

Bilag 3.1: Årsrapport 2023

Bilag 3.2: Regnskab for VUDP 2023

Bilag 5: Strategi 2024-2028

Bilag 5.1: DANVA strategi 2024-2028 pixibog

Bilag 6: Indstilling vedr fastsættelse af kontingent for 2025 via portions- og kontingentpris

 

Indkaldelse til DANVAs ordinære generalforsamling sker jf. DANVA vedtægter §19 stk.3

Yderligere information

Kontakt Edyta Christiansen på telefon 8793 3503 eller ec@danva.dk