COLOURBOX3131349.jpg

Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden. Både offentlige og private sektorer er i stigende grad afhængige af internettet. Digitaliseringen skaber muligheder for hurtig udveksling af viden og serviceydelser, men også for ondsindet udnyttelse.

Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden. Både offentlige og private sektorer er i stigende grad afhængige af internettet. Digitaliseringen skaber muligheder for hurtig udveksling af viden og serviceydelser, men også for ondsindet udnyttelse.

Omfanget af cybertrusler stiger fortsat i og mod den vestlige verden og dermed også mod Danmark. Samtidig gør den teknologiske udvikling, at truslerne er i konstant forandring, hvilket stiller store krav til vedholdende organistoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger samt beredskab.

Netværk for IT-sikkerhed er nedsat med henblik på at skærpe opmærksomheden om IT-og cybersikkerhed. Netværket er til for medlemmerne og derfor vil netværket gerne sikre, at der arbejdes med de rigtige ting, og at så mange medlemmer som muligt får det maksimale udbytte af netværkets arbejde.

”Netværk for IT-sikkerhed” er DANVAs medlemmers samlingspunkt vedrørende IT-sikkerhed. Netværket kan hjælpe medlemmerne med gode råd omkring IT Sikkerhed i både SCADA- og administrative systemer, IT-sikkerhed i forbindelse med leverandører, IT-sikkerhed i forbindelse med den nye Persondataforordning, risikovurderinger, awareness blandt medarbejderne etc.

Der hentes inspiration udefra ved at invitere eksterne gæster fra eksterne specialister som vil holde indlæg om emner vedrørende informationssikkerhed.

 

Emner netværket arbejder med

Netværket arbejder med en række spændende opgaver som f.eks.:

  • Sammenhængen mellem IT Sikkerhed og Databeskyttelsesloven
  • Awareness hos medarbejderne om deres betydning og ansvar for at beskytte forsyningernes informationsaktiver.
  • Videndeling og erfaringsudveksling forsyningerne imellem om IT- og cybersikkerhed
  • Være på højde med de nyeste trends, trusler og teknologiske udviklingstendenser indenfor IT sikkerhedsområdet

 

Netværket arbejder med alle mulige emner vedrørende informationssikkerhed i branchen, herunder fx:

  • Udbudstekster, Databehandleraftaler, Fortrolighed, IOT, Sikkerhed i skyen, krav til data i skyen, Risikostyring, Trusselskatalog, Ransomware, Konsekvens, Beredskab, Teknologi, Lovkrav, Vigtige kontakter, Governance, Netværk - opdeling, overvågning, Fjernadgang Håndtering af leverandører, Gode IT-projekter, Medarbejderadfærd, Eksempler fra den virkelige verden – nyttige kilder, links og råd, Prioritering og tidsplan m.m.

Antal årlige netværksmøder:

3 - 4 årlige møder