471 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
DV_April_2014_Julie_617px

Vandselskaberne sætter fokus på kommunikation med kunderne

Paradigme for foringer høringsudgave marts 2016 TIL UDSENDELSE

PM_Billund_BioRefinery skaber større miljørum til erhvervsmæssig udvikling_04.04.2016

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Temadag_25.11.2013_Politisk_fokus_separerings-projekter_FINAL

2014_Rapport_Håndbog_IT-sikkerhed_forsyningsbranchen

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

DLFs anbefaling omkring brug af signaturer på ledningsplaner

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf

DVF_vejledning_nr.21.pdf

Vejledning nr 55 - TV-inspektion af store ledninger.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning nr. 72 DDS.pdf

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning.pdf

TPublikationerRapporterStikrapportStikrapport2007FokuspAflbsstikledninger261107samletpdf.pdf

Boringsoptimering_Hovedrapport_samlet.pdf

2011.08.11-Rapport-køkkenkværnsrapport-LF.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf (1)

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

2015.11.24_kommunikation_i_separeringsprojekter.pdf

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringernes+effekter+på+afløbssystemer.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringers+effekter+på+oversvømmelser+i+byer.pdf

Optimal+udnyttelse+af+varmeenergi+fra+spildevand.pdf

Videregående+renseteknologier+for+kommunalt+spildevand.pdf

NoDig_Infra_oversigt_InteresseNetværk_23092016.pdf

DI+ITEK+Vejledning+om+persondataforordningen+med+bilag.pdf

VUDP_Ansøgningsvejledning_2017_fase+_1.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

Partnerskaber+Kaj+Stjernholm_Stjernholm.pdf

Præsentation+af+kodeks+for+god+selskabsledelse+i+kommunale+forsyningsselskaber+ved+CEL.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-direktionsperspektiv+John+Hartvig+Mølgaard.pdf

TREFOR_Partnerskab_og_værdiskabende_grundvandsbeskyttelse.pdf

Lovgivning+Forsyningstræf+hos+Danva+2017.pdf

Det+gode+arbejdsmiljø+for+det+kørende+folk.pdf

Udnyttelse+af+spildevand+som+ressource+og+energibesparende+løsninger.pdf

Roskilde+Udnyttelse+af+spildevand+som+ressource+og+energibesparende+løsninger.pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

Rammer+for+vandområdeplaner+ved+Susanne+Vangsgaard.pdf

NY+Igangsættelse+og+gennemførelse+af+fusionsprocessen+-+Jesper+Frost+NY.pdf

Strategiske+overvejelser+og+mål+med+samarbejde+-+Markert+og+Timmermann.pdf

Lederskab+i+forhold+til+konsulenter+-+Michael+Lilja-Nielsen+(1).pdf

Driftsikkerhed+og+motivation+-+Susan+Münster.pdf

Kommunikation+i+fusionsprocessen+-+Helle+Greisen.pdf

Erfaringer+første+år+efter+fusionen+-+John+Buur+Christensen.pdf

Erfaringer+fra+el-sektoren+-+Jens+Bahne+SE+(1).pdf

Kommunikation+og+Borgerinddragelse_2015_2.pdf

SMS-tjenesten+ved+Michaela+Block+Eiris.pdf

Brug+af+servicemål+i+kommunikationen+og+strategiarbejdet+-+Carsten+Nystrup.pdf

6_Klaus_Ising_Hansen_Byggeriets_Kvalitetskontrol.pdf

7_Jens_Steen_Larsen_Vinkel_Kommunikation.pdf

Opsamling_Temadag_02.04.2014_Separering_afløbssystemer.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

HOFOR_Vandkemiker_Advertisement_138374.pdf

consolidated_eur-lex.europa.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

170820 Fundingoversigt.pdf

4 DLFs+anbefaling+omkring+brug+af+signaturer+på+ledningsplaner.pdf

2 2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning (11 ).pdf

2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning.pdf

3 2014_10_24_Rapport_Håndbog+om+IT-sikkerhed+i+forsyningsbranchen.pdf

Klimaprisen 2017 Låsby Søpark 310817.pdf

2018 Bestyrelseskursus - grundlæggende for bestyrelse og direktør.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

DANVA Arrangementsoversigt 2018 Web.pdf

2018 DANVA Arrangementsoversigt Web.pdf

Fundingoversigt_DANVA_opdateret.pdf

Helhedsorienteret+beredsskabsplanlægning.pdf

Akutte+drikkevandsforureninger+-+en+praktisk+guide.pdf

Planlægning+af+beredsskab+for+vandforsyning_+vejledning+8.pdf

Vejledning+i+sikring+af+drikkevandskvalitet+(DDS).pdf

Forbrugerinformation+om+drikkevand.pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

Program_DANVA_Årsmøde_24.-25.maj_2018_final.pdf

20180606-Forespørgsel-e-Boks-Digitalstyrelsen.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

Regionalmøder september 2018 public.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

DAMVAD Rapport_endelig.pdf

Vandsektorens-vaerdi-for-samfundet.pdf

NOTAT_Inhabilitet_Energi-Miljø_Brønderslev.pdf

Betænkning_Styringsmæssige_relationer.pdf

VUPD Projekter 2017.pdf

20181204-FINAL-DANVA notat-kryptering af mail med forbrugsdata.pdf

Faktabilag_HOFOR_pm_jan19.pdf

Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser - Final.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1_Final.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

13. marts 2019_Klima_Kolding_invitation.pdf

Sikkerhed Svovlbrinte-2.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

VUPD Projekter 2018.pdf

VUPD Projekter 2017-redigeret.pdf

2019 Bestyrelseskursus grundlæggende for bestyrelse og direktør.pdf

Vejledning 104_Administrationspraksis-for-regnvandsbassiner-og-udledningstilladelser-2. udgave.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver_final.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf (1)

LAR_Forskningsbaseret anvisning_UnderrapportVUDP_ID_nr_82.2016 teknisk rapport.pdf

12345.pdf

4 sidet A4 folder VUDP_Weboptimeret.pdf

2017 VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

2018_VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

DANVA Sikkerhedsanalyse 2019.pdf

Horizon 2020_research_and_innovation_SC5_projects_2014-2018.pdf

2019.07.02 Fundingoversigt.pdf

KMD Servimeddelelse om opkrævning fra Nets.pdf

KMD servimeddelelse vedr. opkrævning fra Nets.pdf

VUDP svolbrinte ID nr 81_2016 Slutrapport.pdf

COLOURBOX6666655.jpg

Jura økonomi ledelse og kommunikation

Kommunikation+i+fusionsprocessen+-+Helle+Greisen.pdf

Kommunikation+og+Borgerinddragelse_2015_2.pdf

Brug+af+servicemål+i+kommunikationen+og+strategiarbejdet+-+Carsten+Nystrup.pdf

7_Jens_Steen_Larsen_Vinkel_Kommunikation.pdf

kommunikation.png

kommunikation@2x.png

Aarhus Universitet_aula1_fotograf_Lars_Kruse_AU_Kommunikation.jpg

Afklaring om forsyningers brug af fjernaflæsningsmålere i forhold til databeskyttelsesforordning

regn-paa-vej-skrift-31.jpg

Skrift 31

Udvikling af koncept og rammebetingelser for anvendelsen af Skrift 31 til fastsættelse af lokalt differentierede mål for vand på terræn.

Klimatilpasning-179X110

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Klima-Lars_Schrøder_OL-kajak_617X411

Aarhus Vand fejrede god vandkvalitet i Aarhus Å og Brabrand Sø med OL-roere

Eksport-617X411

Vandselskaber skal have bedre rammer for innovation og udvikling

Lovgivning-617X411

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Hacker_617px

Falske mails vil lokke penge fra forsyningskunder

Penge_sedler_mønter_617px

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

Oversvømmet_hus_Fredensborg_617px

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Vandkande_glas_617px

Hurtigt forbud mod sprøjtegift glæder vandsektoren

Vandkande_glas_617px

Krav om skærpet tilsyn med erhverv ved grundvandsmagasiner

Traktor_sprøjtegift_617px

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af korn

Vandkande_glas_617px

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Laboratorie-forsøg_617px

Logisk at finansloven understøtter udvikling af vandteknologi

Slam_rådnetanke_617x411px

Turbo på udvinding af værdifuldt stof fra spildevand

Ida_Auken_Fosfor_Aarhus_11.11.2013_617x411px

Fosforprojekt gavner både vandselskaber, dansk landbrug og resten af verden

Vandkande_glas_617px

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Assens_Forsyning_Lederuddannelse_617px

DANVA Lederuddannelse giver fælles sprog og nye værktøjer

Penge_Vækst-plante_617px

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

Kirsten_Brosbøl_617px

Vandbranchen til årsmøde og debat om ny vandsektorlov

Marselisborg_efterklaringstank_617px

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

Folkemøde_2013_Colourbox_617x411px

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Folkemøde_vandquiz_2014_617px

Folkeskoleelever ved mere om vand end folketingspolitikere

Christiansborg_617px

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Klima-Oversvømmelseskort-617X411

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

EURO-sol_617px

Vandpris i Danmark er lavere end i en række europæiske lande

Kantinen_Netværks-deltagere_617px

Aktive medlemmer til Netværksseminar i Vandhuset

København_IWA_ansøgning_617px

Storstilet vandkongres – kæmpe gevinst for Danmark

Efterklaringstank_617px

Vandsektoren er begejstret for nye regler om særligt forurenet spildevand

Afløbsoperatør_617px

Vandkunder rammes skævt af lov om hjælp til fattige husejere

3_mennesker_Rabalderparken_sol_617px

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Kemi_molekyler_617px

Vandselskaber udfordres af skadelige stoffer og kemikalier

Drikkevand-617X411

Miljøøkonomer og minister vil beskytte drikkevandet

Traktor_sprøjtegift_617px

Sprøjtegift i stort antal drikkevandsboringer

Christiansborg_617px

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Susan_Munster_Pause_617px

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Skiftergas_Boretån_fracking_tegning_617px

Tillid til Total svækket efter afsløring

Foreningen-Vandhuset-617X411

Vandbranchen har årsmøde og debat om løsninger

Drikkevand-Grundvand-617X411

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af korn

København_IWA_ansøgning_617px

5.000 vandeksperter fra hele verden på vej til København

Frank_Jensen_delegation_07.10.2015_617x410px

Storstilet vandkongres – kæmpe gevinst for Danmark

Vandboring_mark_617px

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Drikkevands-Aftapning_617px

Forringelse af ordning kan medføre forurenet hanevand

Vækst_planter_hænder_sø_617px

Vandselskaber understøtter lokal vækst i hele Danmark

Traktor_sprøjtegift_617px

Forbyd brug af sprøjtegift til tvangsmodning af afgrøder

1000_kroner_sedler_617px

Effektiviseringspotentiale i ny rapport er pustet op

Direktør_Lars_Therkildsen_HOFOR_617px

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

Beregning_lommeregner_617px

Løfter i forsyningsstrategi er ti fugle på taget af et luftkastel

Netværkseminar-2016-617X410

Netværksseminar stillede skarpt på bedre mødekultur

Justitia_vægt_617px

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

Foreningen-Vandhuset-617X411

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

De 3 direktører DANVA Fjernvarmen og Affald 617 px

Forsyningsforeninger får fælles telt på Folkemødet

Aktivstoffer_reagensglas_617px

Sprøjtemidler skal afprøves i virkeligheden inden godkendelse

Grundvand-617X411

Overraskende tal for nitrat skaber bekymring for grundvandet

LT_lancering_15.03.2017_617px

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

CP_illustration_insideCP 617)

DANVA konference: Vejret – Vandsektoren og Verdensmålene

Hans-Martin_Friis_Møller_Kalundborg_renseanlæg_617px

Danske vandselskaber har bæredygtighed højt på dagsordenen

Musikhus_mennesker_617px

Vandbranche til årsmøde med debat om nye mål

2017_Folkemøde_Carl-Emil_og_Lars_Chr.Lilleholt_m.fl

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv