Netværk

DANVA samler medlemmerne i 27 netværk, der alle hver især repræsenterer faglige nedslagspunkter i forsyningernes arbejde. Alle medlemmer i DANVA kan starte netværk, der kan mødes fysisk eller virtuelt.

Medlemmer kan frit etablere netværk til drøftelse af fælles problemstillinger og evt. udvikling af løsninger til glæde og gavn for alle medlemmer. Netværkene kan også inddrages i aktiviteter fra de rådgivende udvalg eller ved udarbejdelse af høringssvar.

Netværksgrupper kan mødes fysisk eller virtuelt, og de er selvkørende. Arbejdet i netværksgrupperne skal dog gøres tilgængeligt gennem referater og notater eller lignende.

DANVAs hjemmeside, kan du se en liste over netværk i DANVA.

Beredskabsnetværket

Netværket har til formål at give medlemmerne mulighed for at udvikle deres faglighed indenfor beredskab, drøfte fælles problemstillinger og evt. udvikle løsninger, som netsværksmedlemmer og øvrige DANVA medlemmer kan bruge i deres hverdag.

”Beredskab” skal i denne henseende tænkes bredt, således at alle facetter af begrebet kan drøftes og erfaringer kan udveksles.

Fokusområder

  • Myndighedssamarbejde, lokalt og nationalt
  • Kontaktflader, andre netværk og relaterede organisationer
  • Beredskabsplanlægning, internt og eksternt beredskab
  • Øvelser, planlægning, gennemførelse og evaluering
  • Krisestyring, modeller og systemer
  • Fælles tilgang til risikoanalyse og omverdensforståelse
  • Håndtering af kommunikation, herunder krisekommunikation
  • Vidensdeling om hændelser, øvelser mv.
  • Gensidig inspiration f.eks. ved udveksling af skabeloner mv.