DANVA årsmøde 2016 - 52.jpg

DANVA faciliterer mulighed for individuel dialog med medlemmer eller grupper af medlemmer.

På bestyrelsesmøder, regionalmøder, rådgivende udvalg, direktør-, leder- og økonomifora er der muligheder for individuel dialog med medlemmer eller grupper af medlemmer.

Endvidere er DANVAs kommunikationsplatforme omfattende medlemsmagasinet DANSKVAND, Medlemsnyt, directmails og DANVA.dk allerede i drift med fokus på at kunne levere aktuel information til medlemmerne.

Disse aktiviteter vil løbende blive evalueret og optimeret.

Herudover indeholder medlemsloyalitetsprogrammet medlemsundersøgelser.

I 2018 udsender vi en spørgeskemaundersøgelse, og vi vil i løbet af 2018 og 2019 igen tilbyde alle vores medlemmer et besøg af en sekretariatsmedarbejder