Kolding deltagere.jpg

På de årlige regionalmøder drøftes aktuelle emner i vandsektoren.

Målgruppen for regionalmøderne er vandselskabernes direktører samt formand og/eller næstformand for bestyrelsen.

Regionalmøderne vil fokusere på store centrale emner, som DANVA aktuelt arbejder med. Det er givet, at vi vil komme til at tale om den forestående revision af vandsektorloven, der sætter de økonomiske rammer for sektoren og dermed alle vandselskaber.

I tillæg drøftes naturligvis aktuelle emner og emner der fremføres af medlemmerne.

Dagsorden

Dagsordenen vil være som følger:

 1. Velkomst og præsentation
 2. Folketingsvalget – nye muligheder?
 3. Status vedr. revision af vandsekorloven
 4. EU kommissionens udspil om byspildevandsdirektivet
 5. Øvrige aktuelle emner
 6. Emner fra medlemskredsen
 7. Eventuelt

Tid og sted

Der afholdes i alt 5 møder, der fordeler sig på følgende lokaliteter og tidspunkter:

 • Mandag den 24. oktober i Slagelse
 • Mandag den 24. oktober i København
 • Torsdag den 3. november i Vodskov
 • Torsdag den 3 . november i Hadsund
 • Fredag den 4. november i Kolding

Det er nødvendigt at tilmelde sig til regionalmøderne. Tilmelding sker til Edyta Christiansen på mailadressen ec@danva.dk med angivelse af, hvem der deltager, virksomhedsnavn og i hvilket møde. Tilmelding til regionalmøderne den 24. oktober skal ske senest torsdag den 13. oktober 2022. Tilmelding til regionalmøderne den 3. og 4. november skal ske senest mandag den 24. oktober 2022.

Vil du vide mere?

Kontakt direktør Carl-Emil Larsen på mobil 20 33 85 15 eller e-mail cel@danva.dk eller Edyta Christiansen på telefon 87 933 503 eller e-mail ec@danva.dk