Kolding deltagere.jpg

På de årlige regionalmøder drøftes aktuelle emner i vandsektoren.

Målgruppen for regionalmøderne er vandselskabernes direktører samt formand og/eller næstformand for bestyrelsen.

Regionalmøderne vil fokusere på store centrale emner, som DANVA aktuelt arbejder med. 

I tillæg drøftes naturligvis aktuelle emner og emner der fremføres af medlemmerne.

Dagsorden

Dagsordenen vil være som følger:

1. Velkomst og præsentation
2. Status vedr. revision af vandsektorloven
3. DANVA strategi 2024-2028
4. Øvrige aktuelle emner
5. Emner fra medlemskredsen
6. Eventuelt

Tid og sted

Der afholdes i alt 5 møder, der fordeler sig på følgende lokaliteter og tidspunkter:

  • Onsdag den 4. oktober i Ringsted og i København
  • Torsdag den 5. oktober i Vodskov og Aarhus
  • Fredag den 6. oktober i Middelfart

Det er nødvendigt at tilmelde sig regionalmøderne. Tilmelding sker til Edyta Christiansen på mailadressen ec@danva.dk med angivelse af, hvem der deltager, virksomhedsnavn og i hvilket møde. Tilmelding skal ske senest mandag den 25. september 2023. 

Vil du vide mere?

Kontakt direktør Carl-Emil Larsen på mobil 20 33 85 15 eller e-mail cel@danva.dk eller Edyta Christiansen på telefon 87 933 503 eller e-mail ec@danva.dk