_C0P4468.jpg
88 pct. af selskaberne angiver at være meget tilfredse eller tilfredse med DANVA. Det er en fremgang på 7 procentpoint ift. sidste år. 85 pct. angiver, at DANVA lever op til selskabernes forventninger, hvilket er en fremgang på 2 procentpoint ift. sidste år.

Seneste medlemsundersøgelse bekræfter den store medlemstilfredshed fra undersøgelse i 2017. 88 pct. af selskaberne angiver at være meget tilfredse eller tilfredse med DANVA. Det er en fremgang på 7 procentpoint ift. sidste år. 85 pct. angiver, at DANVA lever op til selskabernes forventninger, hvilket er en fremgang på 2 procentpoint ift. sidste år.

I slutningen af 2018 har sekretariatet igen bedt alle medlemmer om at vurdere DANVAs arbejde, denne gang inden for fem kategorier:

  • Overordnet tilfredshed
  • Synlighed og interessevaretagelse
  • Faglige aktiviteter
  • Rådgivning
  • Medlemskommunikation.

Undersøgelsen er den anden i rækken, og resultaterne bekræfter overordnet det meget positive resultat, den første undersøgelse viste. 

Overordnet tilfredshed og betydning

88 pct. af selskaberne angiver at være meget tilfredse eller tilfredse med DANVA (fremgang på 7 procentpoint ift. sidste år), mens 85 pct. angiver, at DANVA lever op til selskabernes forventninger (fremgang på 2 procentpoint ift. sidste år). Synlighed og interessevaretagelse tillægges størst betydning og er samtidig et af de områder, hvor medlemmerne er mest tilfredse. Derefter følger rådgivning og vejledning, hvor tilfredsheden dog er mindre. Faglige aktiviteter er det område, der tillægges relativt mindst betydning. De forbrugerejede selskaber er generelt mindre tilfredse end de kommunalt ejede selskaber.

Synlighed og interessevaretagelse

86 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs varetagelse af medlemmernes interesser, og 86 pct. er enige eller meget enige i, at DANVA er en offensiv og synlig aktør i forsyningssektoren. Det område, hvor medlemmerne udtrykker mindst tilfredshed, er DANVAs evne til at påvirke relevant EU-lovgivning. Her angiver 28 pct., at de er meget tilfredse eller tilfredse, mens 35 pct. angiver ”ved ikke”.

Faglige aktiviteter

83 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs udbud af faglige aktiviteter, mens ingen angiver at være utilfredse. Der er generelt tilfredshed med de forskellige aspekter af DANVAs faglige aktiviteter. Dog angiver 16 pct., at de er utilfredse med prisen for deltagelse. Til gengæld er prisen af relativt mindre betydning end flere andre parametre, hvor især den faglige kvalitet og den pædagogiske formidling fra underviseren fremhæves som vigtige.

Rådgivning og vejledning

68 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs ydelser inden for rådgivning og vejledning. Når der spørges til specifikke områder, er tilfredsheden generelt større end den overordnede tilfredshed med rådgivning og vejledning. Tilsvarende tillægges de enkelte områder større betydning end vejledning og rådgivning overordnet set. Medlemmerne benytter sig især af rådgivning om juridiske spørgsmål. 18 pct. angiver, at de ikke har benyttet sig af skriftlige vejledninger eller værktøjer, som DANVA stiller til rådighed.

Medlemskommunikation

87 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs medlemskommunikation. Samme billede tegner sig for tilfredsheden med hjemmesiden, magasinet Dansk Vand og nyhedsbrevene. Generelt opfattes medlemskommunikationen positivt på tværs af de forskellige aspekter – især ift. at være relevant og aktuel og levere indsigt i ny viden om lovgivning og andre faglige emner.

Udvikling

Resultaterne flugter generelt med sidste års undersøgelse – dog med en flot fremgang (7 procentpoint) i den overordnede tilfredshed.