Kort om projektet

Projektejer: Grindsted Renseanlæg
A/S
Samarbejdspartnere: DIN Forsyning
A/S, BlueKolding A/S, Teknologisk
Institut, Aalborg Universitet og AL-2
Teknik
Kategori: Spildevand
Tildelt beløb: 500.000 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering):
711.625 kr.
Kontaktperson:
Rune Røjgaard Andreasen,
Teknologisk Institut
7220 2883
ran@teknologisk.dk

Separation af tørstof og fosfor er essentielt i dansk spildevandsbehandling. For at opnå en effektiv separation tilsættes ofte kemisk baserede koagulanter (typisk jern eller aluminium med klorid/sulfat som modion) og/eller omkostningstunge polymerer.
Anvendelsen af traditionelle koagulanter medfører desværre ofte en høj slamdannelse og indebærer en betydelig arbejdsmiljømæssig risiko (ætsende). Desuden har flere af de traditionelle koagulanter sideeffekter relateret til modionen, herunder korrosion, forurening og inhibering af biogas-/anammoxprocesser. Der er således behov for et billigt, drifts- og arbejdsmiljømæssigt sikkert alternativ.

Elektrokoagulering er en miljøvenlig teknologi, der endnu ikke har vundet indpas i spildevandsbranchen. Ved elektrokoagulering frigives jern/aluminium fra elektroder som alternativ til tilsætning af kemikalier, hvorved modioner undgås. Elektrokoagulering vurderes at have følgende fordele sammenlignet med traditionel koagulering:
• Mere effektiv koagulering.
• Lav/ingen påvirkning af pH.
• Ingen modioner (klorid/sulfat).
• Lavere driftsomkostninger.
• Mindre slamproduktion.
• Bedre slamafvandingsegenskaber.