Vejrradar

Radarprognoser til vandsektoren.

Den bærende idé i RADIATE projektet er at gøre vejrradarbaserede nedbørsprognoser nemt anvendelige og let tilgængelige for hele vandsektoren gennem VeVa foreningens landsdækkende service. VeVa har etableret fundamentet for anvendelse af vejrradar målt nedbør i vandsektoren ved at gøre processering af vejrradardata transparent og radardata nemt tilgængelige. RADIATE projektet bygger ovenpå på dette fundament med fokus på radarbaserede nedbørsprognoser målrettet vandsektoren.

Formålet med RADIATE er at udvikle og tilbyde nedbørsprognoser gennem VeVa til gavn for vandbranchen, og projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem Foreningen VeVa, vandselskaber, rådgivere og Aalborg Universitet. Aktiviteterne i RADIATE projektets består af 3 overordnede elementer 1) Udvikling af vejrradarbaserede prognosemetoder designet til vandsektorens specifikke behov, 2) Implementering og formidling af vejrradarprognoser i VeVa’s online-løsninger til vandselskaberne, 3) Test og demonstration af VeVa’s radarnedbør og realtidsprognoser hos forsyningspartnerne til styring, varsling og/eller planlægning.

Vandsektoren mangler nedbørsprognoser i høj kvalitet til at varsle om ekstremregn og til styring af afløbssystemer og renseanlæg. Den globale opvarmning og deraf forventede ændrede nedbørsklima, gør at regn- og spildevandstekniske anlæg skal udnyttes bedre i fremtiden. Dette opnås kun ved at udjævne belastningen i kritiske situationer, hvortil præcise nedbørsprognoser er et uundværligt værktøj. Der eksisterer i dag ikke kommercielle vejrradarprognoser, som er direkte anvendelige eller målrettet hydrologisk og hydraulisk anvendelse. Indtil nu har anvendelsen af vejrradarnedbør og radar baserede nedbørsprognoser derfor været forbeholdt en snæver skare primært bestående af de største forsynings-virksomheder i Danmark. RADIATE udfylder et efterspurgt behov i branchen, som realiseres og gøres tilgængelig gennem implementering i VeVa’s services.

Projektets output

RADIATE-projektet demonstreres igennem projektets deltagende forsyninger, men udarbejdes på landsplan, så alle danske forsyninger nemt kan få glæde af disse unikke data. Outputtet fra RADIATE er vejrradar-prognose-software som implementeres i og formidles gennem Foreningen VeVa.

FAKTA

Projektejer: Aarhus Vand

Samarbejdspartnere: Foreningen VeVa – Vejrradar i Vandsektoren, Aalborg Forsyning, Kloak A/S, HOFOR A/S, BIOFOS A/S, VandCenter Syd A/S, EnviDan A/S, InforMetics Aps, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri, By og Miljø

Kategori: Spildevand og klimatilpasning

Tildelt beløb: 1.500.000 kr.

Projektsum (inkl. egenfinansiering): 2.500.000 kr.

Kontaktperson: Malte Ahm, Aarhus Vand, 20 21 37 56, Malte.Ahm@aarhusvand.dk