COLOURBOX15615109.JPG

Demonstration af en ny kontrol metode til at reducere lattergas udledningen fra renseanlæg.

Formål

Formålet med projektet er at afprøve, demonstrere og validere en nyudviklet patenteret kontrol teknologi til lattergas udledning fra luftningstanke. En reduktion af lattergas udledning vil mindske renseanlæggets CO2-fodaftryk.

Projektbeskrivelse

Projektet vil mindske lattergasudledningen fra renseanlæg ved at demonstrere et relativt billigt og effektivt middel. Midlet er at styre på beluftning med basis i avancerede patenterede algoritmer fra Danmarks Tekniske Universitet.

Følgende faser udføres på projektet:

  1. Modellering af det udvalgte fuldskala site. Installation af måleudstyr.
  2. Tilpasning og tuning af fuzzy logic kontrol teknologi.
  3. Afprøvning og vurdering.

Kort om projektet

 

Projektejer: BIOFOS

Projektleder: Dines Thornberg

Mail: dt@biofos.dk tlf.: 2152 5135

Projektpartnere:

  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU) – Chemical En-gineering department: Gürkan Sin
  • Unisense: Ebbe Kruse Vestergaard

Startdato: 2. januar 2017

Slutdato:  30. december 2018

Uddelingsbeløb: 1.350.595 kr.

Projektets output

Projektet vil have følgende primære output:

  • Dokumenteret test i model og fuld skala
  • Forbedret forståelse af N2O kontrol problemet
  • Bedre protokol og metode til at konfigurere og indstille N2O controller til forskellige anlæg
  • En integreret løsning med hardware (sensor, aktuatorer, osv.) og software (indpasning af nye kontrol algoritmer i eksisterende SRO).

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.