COLOURBOX13939974.JPG

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, udvikle og dokumentere et geofysisk værktøj, som nemt og hurtigt kan installeres på vandværker med, i første omgang, åbne sandfiltre, og som hurtigt kan give vandværkerne information om, hvorvidt deres returskylleprocesser er optimale eller kan forbedres. Både i forhold til besparelser i mængden af vand, der bruges, dels i forhold til oprensningseffekten på deres returskyl og i forhold til drikkevandskvaliteten jf. de to ovenstående.

Projektbeskrivelse

Projektet arbejder med at optimere returskylleprocessen på åbne sandfiltre og udføres på Engbjerg vandværk, Lemvig Vand og Spildevand.

Kort om projektet

 

Projektejer: Lemvig Vand og Spildevand

Projektleder: Flemming Andersen

Mail: flan@lvs-as.dk tlf.: 2724 2024

Projektpartnere:

  • VIA University College: Theis Raaschau Andersen
  • Aarhus Universitet, Institut for Geoscience: Esben Auken
  • NIRAS: Michael Hansen

Startdato: 1. januar 2017

Slutdato:  30. april 2019

Uddelingsbeløb: 1.034.980 kr.

I nærværende projekt vil der blive udviklet en geofysisk målemetode, baseret på den velkendte DC/IP metode, samt tilhørende udstyr til at udføre kontinuerte målinger i de åbne filtre. Disse målinger er følsomme over for coatingen på overfladen af sandkornene.

Projektet indebærer følgende:

  1. Udvikling af det geofysiske udstyr
  2. Test af det geofysiske udstyr
  3. Afprøvning af det geofysiske udstyr i fuldskala

Projektets output

Projektets primære output er udviklingen af et operationelt geofysisk udstyr, som kan bruges i vid udstrækning i hele vandbranchen. Af andre outputs vil der opstilles en bedst praksis procedure til brug af metoden samt dokumentation for effekten af denne.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.