COLOURBOX13939974.JPG

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, udvikle og dokumentere et geofysisk værktøj, som nemt og hurtigt kan installeres på vandværker med, i første omgang, åbne sandfiltre, og som hurtigt kan give vandværkerne information om, hvorvidt deres returskylleprocesser er optimale eller kan forbedres. Både i forhold til besparelser i mængden af vand, der bruges, dels i forhold til oprensningseffekten på deres returskyl og i forhold til drikkevandskvaliteten jf. de to ovenstående.

Projektbeskrivelse

Projektet arbejder med at optimere returskylleprocessen på åbne sandfiltre og udføres på Engbjerg vandværk, Lemvig Vand og Spildevand.

Kort om projektet

 

Projektejer: Lemvig Vand og Spildevand

Projektleder: Flemming Andersen

Mail: flan@lvs-as.dk tlf.: 2724 2024

Projektpartnere:

  • VIA University College: Theis Raaschau Andersen
  • Aarhus Universitet, Institut for Geoscience: Esben Auken
  • NIRAS: Michael Hansen

Startdato: 1. januar 2017

Slutdato:  30. april 2019

Uddelingsbeløb: 1.034.980 kr.

I nærværende projekt vil der blive udviklet en geofysisk målemetode, baseret på den velkendte DC/IP metode, samt tilhørende udstyr til at udføre kontinuerte målinger i de åbne filtre. Disse målinger er følsomme over for coatingen på overfladen af sandkornene.

Projektet indebærer følgende:

  1. Udvikling af det geofysiske udstyr
  2. Test af det geofysiske udstyr
  3. Afprøvning af det geofysiske udstyr i fuldskala

Projektets output

Projektets primære output er udviklingen af et operationelt geofysisk udstyr, som kan bruges i vid udstrækning i hele vandbranchen. Af andre outputs vil der opstilles en bedst praksis procedure til brug af metoden samt dokumentation for effekten af denne.