National web-baseret dataplatform til drikkevandsbehandling.

Kort om projektet

Projektejer: Energi Viborg Vand A/S
Samarbejdspartnere: VIA University College, DIN Forsyning, Hjørring Vandselskab, Ikast Vandforsyning, Djurs Vand, TREFOR Vand, Skanderborg Forsyning, Syddjurs Kommune,
Aarhus Kommune og Skanderborg Kommune
Kategori: Drikkevand
Tildelt beløb: 999.956 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering): 1.575.000 kr.
Kontaktperson:
Loren Ramsay,
VIA University College
8755 4169
lora@via.dk

Dette projekt har en klar vision om en levedygtig, national, web-baseret dataplatform med vandbehandlingsdata til at fremme en evidensbaseret tilgang til design- og driftsaktiviteter inden for vandselskabernes drikkevandsbehandling. Hovedformålet med dette VUDP-projekt er at realisere visionen ved at sikre, at platformen opnår en størrelse og et format, der fordrer tilmelding af flere vandværker via organisk vækst. Visionen skal bringes fra dens nuværende tidlige stadie i ”innovationspipeline” frem til fuld implementering ved blandt andet at sikre solidt fodfæste i vandbranchen. Projektets delmål er at udvide Merkurs datagrundlag (for at sikre et tilstrækkeligt stort datasæt til at muliggøre valide konklusioner), at forbedre databasen (ved en forbedret brugerflade, en mere strømlinet datastruktur og et nyt tablet-baseret app til dataindsamling) samt at skabe en levende udvekslingsforum til hele vandbranchen til deling og drøftelser af resultater og viden. Danske vandværker er konstant udfordret med de lovmæssige kvalitetskrav til drikkevand, og der findes flere hundrede overskridelser, der skaltil livs. Samtidig mangler vandbranchen en web-baseret platform til systematisk indsamling, opbevaring og formidling af vandbehandlingsdata samt et levedygtigt forum til drøftelse og udveksling af denne viden. Både platformen og det levende forum vil forene og forstærke vandselskaberne, når nye løsninger designes, driften optimeres og best practice fastlægges.
Projektets output:
• En levedygtig national platform til vandbehandlingsdata.
• Videreudvikling af Merkur med strømlinet datastruktur og forbedret brugerflade.
• Et nyt sæt Design, Drift og Performance Indikatorer.
• Den nye app ”Vingesus” udviklet til tablets som benyttes til indsamling af data i felten.
• Digitaliserede vandbehandlingsdata i form af målinger fra 13 nye vandværker.
• Afholdelse af Merkur-forum, en ny konference for hele vandbranchen.
• Et løft i vandbranchens vidensniveau.