Laboratorie-forsøg-på-Teknologisk-Institut.jpg
Et af projekterne handler om co-metabolsk pesticidfjernelse i sandfiltre, og der udføres forsøg på Teknologisk Institut. Her ses Caroline Kragelund Rickers og Nikolaj Salling Thygesen i laboratoriet.

DANVA har præsenteret ni spændende og innovative forskningsprojekter på et webinar om nye forskningsprojekter i vandsektoren.

På webinaret hørte deltagerne om projekterne og de foreløbige resultater. Alle projekterne er finansieret af vandsektorens eget støtteprogram: VUDP.

Projektledere og eksperter fra forsyninger i hele landet gjorde status og præsenterede forventninger til projekterne, der har fokus på både drikkevand, spildevand og klimatilpasning. Alle projekter blev præsenteret med enten en kort film eller en præsentation, som du nu får lejlighed til at se.

På webinaret deltog repræsentanter for:

1. Aalborg Vand: Samspil mellem GRundvand, Afløbssystem og VAndløb i byer (GRAVA). Se filmen her.

 

2. Aarhus Vand: Den miljøeffektive ressourceanlægsmodel. Se præsentation her.

 

3. Grindsted Renseanlæg: Elektrokoagulering til separation af spildevand (ELEKTROSEP). Se film her.

 

4. Energi Viborg Vand: Merkur: Nationalt web-baseret dataplatform til drikkevandsbehandling. Se præsentation her.

 

5. Aarhus Vand: Guide for implementering af bæredygtig genanvendelse af alternative vandtyper. Se præsentation her.

 

6. Hjørring Vandselskab: Stimulering af co-metabolsk pesticidfjernelse i eksisterende sandfiltre på danske vandværker. Se filmen her.

 

7. Mariagerfjord Vand: Valide analyser af mikroplast fra regnvandsbetingede udledninger. Se filmen her.

 

8. NOVAFOS: VÆRDI – VÆRktøjer og regndata til DImensionering af fremtidens klimatilpassede afløbssystemer. Se præsentationen her.

 

9. HOFOR: Skybrudsvand i parker, risikovurdering for smitte. Se præsentationen her.

 

Du kan også se en filmet version af hele webinaret, der foregik den 12. juni, inklusive spørgsmål og svar. Kontakt Miriam Feilberg på mfe@danva.dk, for at få en optagelse af webinaret tilsendt.