Rethink sludge IMG_2503.jpg

Optimering af slamafvandingen via onlinesensorer kombineret med kamerateknologi.

Formål:

Formålet med projektet er at udvikle en ny teknologi baseret på onlinesensorer og kamerabaseret billedanalyse til optimering af slamafvanding på renseanlæggene. Den nye teknologi skal reducere de samlede driftsudgifter til slambehandling samt reducere den samlede miljøpåvirkning.

Projektets output:

Output fra projektet er en styringsenhed, som kan styre doseringen af polymer til slamafvandingen, så ændringer i slammet kontinuerligt kan registreres, og doseringen af polymer kan tilpasses. Styring skal foretages for at opnå en mere stabil slamafvanding med et konstant højt tørstofindhold og et reduceret polymerforbrug, hvorved der kan opnås en økonomisk gevinst for forsyningsselskaberne.

Kort om projektet

Projektejer: Energi Viborg Vand A/S

Kontaktperson: Niels Kjeldgaard, email: nk@energiviborg.dk, tlf: 8929 2814

Samarbejdspartnere:

Hedensted Spildevand A/S, Ole Pedersen

Teknologisk Institut, Hanne Løkkegaard

Aalborg Universitet Institut for Kemi og Biovidenskab - Sektion for Kemi, Morten Lykkegaard Christensen

HJORTKÆR Maskinfabrik A/S, Alf Simonsen

Projekt slutdato: November 2018

Bevilget beløb: 1.320.929 kr.

Projektsum: 2.017.049 kr.

I dag styres tilsætning af polymer til slamafvandingen primært af tørstofprocenten i det afvandede slam. Der er behov for en mere målrettet måling og styring af afvandingsprocesserne for kontinuert at opnå den optimale afvanding.

Projektet fokuserer på to videnskabelige områder:

  • En dybdegående analyse af slamflokkes egenskaber og evne til at binde vand for derved at finde de vigtigste parametre for at overvåge og påvirke afvandingen af slamflokkene.
  • Udvikling af nye overvågningsteknikker, som omfatter onlinesensorer og kamerabaseret billedanalyse, som udnyttes i et integreret system til effektiv styring af fremtidig slamafvanding.

Tests på renseanlæg er essentielt, da målet med projektet er at kortlægge de ændringer, der konstant sker i spildevandet, og benytte denne kortlægning til at forbedre slamafvandingsegenskaberne.