Plastrør

Fastlæggelse af krav og dokumentation som sikrer funktion og grønne værdier.

Rørledninger - og i særdeleshed plastrørssystemer - er livsnerven i forsyningernes virke, og samtidig er der er en betydelig dansk produktion af plastrør.

For at sikre velfungerende plastrør til fremtidens forsyningsledninger er det vigtigt, at krav til rørene og deres dokumentation afspejler forsyningernes krav til funktion, holdbarhed og kvalitet. Samtidig er det et stigende samfundskrav, at der er fokus på cirkulær økonomi bl.a. gennem størst mulig genanvendelse af plast i nye rør, hvilket også er skærpet gennem nye EU-krav. Opfyldelse af dette fordrer nye/tilpassede krav til rørene og deres dokumentation. Jo tidligere konsensus mellem behov og produkternes fremtidige performance, desto større mulighed for hurtig accept, udbredelse og godt resultat, når produkterne kommer på markedet.

Projektet har - gennem et samarbejde mellem forsyninger, plastrørs-producenter, plast-genanvendelsesfirma og Teknologisk Institut - derfor til formål at skabe et fælles grundlag for denne udvikling, herunder at initiere pilotløsninger, test og anden dokumentation. Visionen er forsynings-ledninger bredt, men med primær fokus på afløbsrør, hvor mulighederne for hurtig succes vurderes bedst.

Projektet omfatter en række aktiviteter lige fra udredning af muligheder og problemstillinger set fra forsyningernes, plastproducenternes og genanvendelses side til analyse og konkretisering af løsninger. Projektledelsen varetages i et samspil mellem Lemvig Vand og Teknologisk Institut.

Resultatet vil være et udviklingsgrundlag, hvis mål er øget genanvendelse af plast i fremtidens forsyningsrør bl.a. gennem afklaring og tydeliggørelse af krav til test og anden dokumentation. Projektet vil have særlig fokus på afløbsrør, hvor målet er anbefalinger som basis for nye/tilpassede krav og testmetoder i fx Nordic Polymark/INSTA-CERT-sammenhæng - og på sigt EN-standarder. Endvidere en bredere og mere langsigtet perspektivanalyse vedr. genanvendelse af plast ifm. forsyningsledninger generelt, herunder drikkevandsledninger.

FAKTA

Projektejer: Lemvig Vand A/S

Samarbejdspartnere: Teknologisk Institut, Skanderborg Forsyning A/S, Kerteminde Forsyning, Svendborg Vand A/S, KLAR Forsyning A/S, NPG Danmark, Plastix, Klimatorium

Kategori: Drikkevand og spildevand

Tildelt beløb: 585.125 kr.

Projektsum (inkl. egenfinansiering): 1.094.500 kr.

Kontaktperson: Albert Jensen, Lemvig Vand, 96 90 80 14, alje@lvs-as.dk