Bærende Foto Ny Rensemetode
FOTO: KLAR Forsyning

En revolutionerende ny metode til rensning af regnvand skal afprøves i et af KLAR Forsynings bassiner.

Metoden hedder SCL-system og gør brug af en ny teknologi, der potentielt kan mindske pladskravet til renseløsninger
af regnvand. Det kan være en fordel i forbindelse med behov for at øge renseniveauet i eksisterende bassiner og i forhold til at indpasse bassinløsninger i nye områder.

Stig Clausen er manden bag udviklingen af systemet, som har til formål at øge renseniveauet og samtidig er billig i installation og drift.

Metoden er testet på processpildevand med gode resultater, og nu har Stig Clausen indgået et samarbejde med KLAR Forsyning for at få metoden afprøvet til at forbedre rensning af overfladevand.

”I KLAR Forsyning vil vi altid gerne være med til at udvikle, forny og optimere processerne i vores branche. Derfor indgik vi samarbejdet med Stig Clausen, da vi kan se et stort potentiale i hans nye teknologi, som vi gerne vil være med til at afprøve”, siger Frands Søbjerg Hansen, der er chef for Plan & Anlæg i KLAR Forsyning.

FOTO: KLAR Forsyning

SÅDAN FUNGERER METODEN:

Selve renseenheden er to meter lang, men den er udformet, så vandet vandrer 13 meter fra indløb til udløb. I selve rensekammeret er der monteret plader i forskellige vinkler og materialer. Ved at udsætte pladerne for forskellige frekvenser, udskilles de partikler, man ønsker at rense for. Vandet fra regnvandsbassinet pumpes igennem SCL-systemet både i tør- og regnvejr. Partiklerne bundfælder sig og bliver ført til en lagertank som tørstof. Det rensede regnvand bliver ført tilbage til regnvandsbassinet. Anlægget kan installeres til at suge slam op fra bunden af bassinet eller til at suge olie på overfladen af bassinet.

Flytbart og billigere i drift

Den nye teknologi gør det muligt for hele rensemetoden at være i en container på 2,5 x 2 meter.

”Da jeg udviklede den nye teknologi, var det blandt andet med det formål at producere et anlæg, der har en størrelse, der gør det let at flytte og som ikke kræver et stort anlægsarbejde, da det ikke skal nedgraves. Formålet var samtidig at udvikle et anlæg, der kan minimere de løbende driftsomkostninger”, forklarer Stig Clausen.

Driftsomkostninger minimeres, da anlægget kan køre på bare 230 volt. Samtidig dræner rensemetoden slammet for vand og efterlader et slutprodukt med et højt tørstofindhold, der er langt billigere at bortskaffe.

”I samarbejde med Stig har vi lavet en case, hvor vi har regnet på, hvor meget vi kan spare med den nye metode. I forhold til den valgte case viste vores beregninger, at vi kan spare omkring 40 % på anlæg og driftsomkostninger i en periode på 15 år”, fortæller Hanne Kjær Jørgensen, der er projektleder i KLAR Forsyning og arbejder sammen med Stig Clausen om at få afprøvet den nye rensemetode.

Artiklen er udgivet i DANSKVAND december 2023. Læs magasinet her

Bedre rensning

Udover det økonomiske aspekt har den nye teknologi samtidig til formål at øge renseniveauet af regnvand. Hvis SCL-teknologien i fremtiden skal kunne erstatte eksisterende rensemetoder, er det afgørende at vise, at den ikke alene er omkostningsbesparende men samtidig også renser lige så effektivt eller mere effektivt end eksisterende BAT-metoder.

”Vi skal leve op til BAT, og ofte betyder det, at vi som forsyning bliver mødt med et myndighedskrav til rensevolumen. Vi vil gerne udfordre dette metode-krav ved at vise, at der er alternative løsninger, der er lige så effektive og lever op til de rensekrav, som myndigheden stiller, og som samtidig har både økonomiske og praktiske fordele. Derfor skal vi kunne vise, at SCL-systemet renser mindst lige så godt”, fortæller Frands Søbjerg Hansen.

Metoden afprøves i en ny bydel

KLAR Forsyning er i allerede i fuld gang med at teste SCL-systemet i den nye bydel i Greve, Hundige Strandby, der har fået anlagt et helt nyt regnvandsbassin, der kan opsamle og rense regnvandet fra området.

”Vi ser frem til at komme videre med at teste anlægget, hvor vi ønsker at måle på, hvor meget slam vi fjerner på traditionel vis kontra med SCL-systemet. Det vil give os et godt grundlag for at vurdere, hvor effektiv den nye rensemetode er”, siger Hanne Kjær Jørgensen, der fortæller, at der er gennemført indledende målinger på suspenderet stof (SS) og fosfor, og at forsyningen desuden anvender turbiditetsmålinger til at få en indikator for, hvor rent vandet i bassinet er, og hvor meget suspenderet stof, der fjernes.

Greve Kommune har haft ønske om at afprøve SCL-system for at se, om det kan øge renseniveauet og derved øge biodiversiteten i bassinet, der har en volumen på 12.500 m3 .

”Projektet i Hundige Strandby er et stort projekt med et helt nyt boligområde, hvor bassinet skal danne rammerne om et stort rekreativt område. Vi er meget spændte på at se, om den nye rensemetode kan øge renseniveauet til et punkt, hvor også naturindholdet øges, og padder og salamandere får bedre levevilkår’, udtaler Hans-Jørgen Kirstein, der er formand for Klima-, Teknik-og Miljøudvalget i Greve Kommune.

Skal passe ind i omgivelserne

Institut For Urban Kunst har malet containeren, der indeholder rensesystemet. På containeren ser man derfor billeder af de frøer og vandsalamandere, som kan forventes at leve i bassinet.

”Der bliver gjort rigtig meget for, at området herude står flot, og at det er indbydende at færdes her og gå en tur. Derfor synes vi også, at vi ville gøre lidt ekstra for, at rensesystemet ser flot ud og passer ind i omgivelserne”, forklarer Hanne Kjær Jørgensen.