Klimaks Image

Klimaks er et udviklingsprojekt gennemført i et stærkt samarbejde mellem Aalborg Univer-sitet, AAU, Institut for By, Byggeri og Miljø, NIRAS, Aarhus Vand og Danmarks Meteorologi-ske Institut, DMI.

Projektet KLIMAKS’ overordnede formål er at forbedre det nedbørsinput, som vandselskaber og kommuner benytter til dimensionering, analyse, planlægning og klimatilpasning af af-løbssystemer samt det øvrige vandkredsløb i og uden for byer, både nu og i fremtiden.

Læs rapport

Læs slutrapporten her.