Nedenfor fremgår de applikationshuse og softwareleverandører, der understøtter Danvand.

Et applikationshus er kendetegnet ved at det udbyder en ledningsregistreringsapplikation baseret på Danvand 1.1, 2.1 eller senere versioner. Applikationshuset har tegnet en forhandleraftale med DANVA og forestår salg af Danvand licenser til slutbrugerne af Danvand baserede løsninger.

Understøttelse af Danvand 2.1 eller senere versioner

DANVAs krav til applikationshusenes og de øvrige softwareleverandøres understøttelse af Danvand 2.1.2 med tilhørende moduler fremgår her

Nedenstående oversigt angiver kvartaler for applikationshusenes release af løsninger baseret på Danvand 2.1 eller senere versioner med tilhørende moduler.  

Danvand 2.1 med tilhørende moduler HEXAGON LE34 WSP  
Fælles kernemodel 2.1
Obligatoriske begreber og referencer samt databasehistorik   Q3 2020      
Aktivering (Modulk./Valgfri)   Q3 2020      
Område (Modulk./Valgfri)   Q3 2020      
Projekt (Modulk./Valgfri)   Q3 2020      
Danvand 2.1
Obligatoriske begreber og referencer   Q3 2020      
Brudregistrering 1.1
Samtlige indeholdte begreber og referencer   Q3 2020      
Kabler, Fremmedrør og Flader 1.1
Samtlige indeholdte begreber og referencer   Q3 2020      


Oversigten udbygges løbende med de softwareleverandører, der ønsker at udbyde løsninger baseret på indeholdte modeller/moduler. Kontakt lgc@danva.dk, såfremt din virksomhed påtænker at udvikle software baseret på Danvand 2.1.2 og ønsker at blive nævnt i oversigten. 

Produktoversigt Danvand 1.1 og 2.1

Nedenstående oversigt angiver de softwareleverandører, der understøtter DANVAs datamodeller. Med blåt er markeret de applikationshuse der udarbejder ledningsregistreringsapplikationer og evt. tilbehørsapplikationer, mens softwareleverandører der alene udarbejder tilhørsprogrammer er markeret med grønt. 

Forhandlere

Ledningsreg- applikationer

Tilhørende applikationer  Version
Intergraph
Danmark A/S
(HEXAGON)
G/DANVAND

G/DANVAND XML
-
 
Intergraph Forsynings Portal
-
 
G/LER Plot

1.1
LE34 VA Bank    
WSP DanVandGraf DIVA DanVand  1.1
Niras  

ASSET (Anlægsregister)
STRAP (Renoveringsplan)
DRIVE (D&V af vandfors)

1.1 


Oversigten udbygges løbende med de softwareleverandører, der ønsker at udbyde løsninger baseret på Danvand.

Kontakt ts@danva.dk, såfremt din virksomhed har udviklet software baseret på Danvand og ønsker at blive nævnt i oversigten.