Danvand bliver løbende opdateret på baggrund af de erfaringer vi får med implementering af datamodellen og de behov, der opstår i branchen. DANVA vurderer sammen med Datamodelgruppen for modelarbejdet hvornår det giver værdi at påbegynde en modelrevision.

Versionsoversigt

Arbejdet har givet anledning til følgende versioner af Dandas og Danvand med tilhørende moduler.Ved klik på versionsoversigten loader den i et selvstændigt vindue.


Version 2.1.2 baseret på Fælles kernemodel 2.1.2
Frigivet 13. aug. 2021.
Patch (fejlretning) af Danvand 2.1 samt understøttelse af Fælles kernemodel 2.1.2.
Indeholder diverse fejlrettelser og forbedringer i modellen og udvekslingsformatet, eksempelvis:
- Opdateret til at understøtte Fælles kernemodel 2.1.2
- Handelsmål udveksles korrekt.
- Linie.Løbenr er gjort obligatorisk
- Inkonsekvente navngivninger mellem koder og kodefelter er rettet.
- Materialer og materialegrupper er ensrettet Fælles kernemodel 2.1.2 og Dandas 3.1.2.
- Migreringsdokumentation opdateret.

Version 2.1 baseret på Fælles kernemodel 2.1
Frigivet september 2020.
Indeholder diverse fejlrettelser og forbedringer i modellen og udvekslingsformatet, eksempelvis:
- Suppleret med med Ventilfunktion og Ventiltype
- Suppleret med Konstruktionsreference
- Relationer justeret for Materiale og Materialegruppe
-
Suppleret med snitflader fra Danvand 2.1 til LER 2.0.

Version 2.0 baseret på Fælles kernemodel 2.0
Frigivet december 2016.

Implementeringen af Danvand 2.0 med tilhørende moduler blev påbegyndt i i 2013, hvor DANVA iværksatte opdateringen af Danvand 1.1 til Danvand 2.0 og Dandas 2.6 til Dandas 3.0. Opdateringen, der var forankret i DANVAs Modelstyregruppe, blev gennemført i et omfattende samarbejde mellem vandselskaber, applikationshuse og rådgivere. DANVA frigav den 6. dec. 2016 Danvand 2.0 med tilhørende moduler.

Formål
- Justere Danvand og Dandas modellerne til at understøtte vandselskabernes kritiske forretningsprocesser/arbejdsgange.
- Integrere Danvand og Dandas i en fælles kernemodel, idet en række begreber og principper bør og kan opfattes ens.
- Rydde op og fjerne redundans i Danvand og Dandas. Data bør kun registreres et sted.
- Indføre moduler med henblik på at sikre smidige opgraderinger og indføre muligheden for at vandselskaberne kan shoppe moduler blandt applikationshusene.
- Udbyde Danvand og Dandas på logisk niveau, d.v.s. at applikationshusene selv definerer hvorledes de vælger at implementere modellen. DANVA stiller dog krav til hvilke dele af datamodellerne som applikationshusene skal understøtte.

Version 1.1
Frigivet september 2009.
Diverse forbedringer og fejlrettelser i modellen og udvekslingsformatet.

Version 1.0
Frigivet oktober 2005.
Den første udgave af modellen blev frigivet efter 2 års indledende udviklingsarbejde.