Nedenfor fremgår de applikationshuse og softwareleverandører, der understøtter Dandas.

Et applikationshus er kendetegnet ved at det udbyder en ledningsregistreringsapplikation baseret på Dandas 2.5.2, 2.6, 3.1 eller senere versioner. Applikationshuset har tegnet en forhandleraftale med DANVA og forestår salg af Dandas licenser til slutbrugerne af Dandas baserede løsninger.

Understøttelse af Dandas 3.1 eller senere versioner

DANVAs krav til applikationshusenes og de øvrige softwareleverandøres understøttelse af Dandas 3.1.2 med tilhørende moduler fremgår her
Nedenstående oversigt angiver kvartaler for applikationshusenes release af løsninger baseret på Dandas 3.1 eller senere versioner med tilhørende moduler. 

Dandas 3.1 med tilhørende moduler  Hexagon LE34 WSP  
Fælles kernemodel 2.1
Obligatoriske begreber og referencer samt databasehistorik   Q3 2020      
Aktivering (Modulk./Valgfri)   Q3 2020      
Område (Modulk./Valgfri)   Q3 2020      
Projekt (Modulk./Valgfri)   Q3 2020      
Dandas 3.1
Obligatoriske begreber og referencer    Q1 2021      
AnlægBestykning (Modulk./Valgfri)    Q1 2021      
LedningPlanparameter (Modulk./Valgfri)    Q1 2021      
Opland (Modulk./Valgfri)    Q1 2021      
Udledningstilladelse (Modulk./Valgfri)    Q1 2021      
TV-inspektion og brøndrapport 3.1
Samtlige indeholdte begreber og referencer    Q1 2021      
Kabler, Fremmedrør og Flader 1.1
Samtlige indeholdte begreber og referencer    Q3 2020      

Oversigten udbygges løbende med de softwareleverandører, der ønsker at udbyde løsninger baseret på indeholdte modeller/moduler. Kontakt lgc@danva.dk, såfremt din virksomhed påtænker at udvikle software baseret på Dandas 3.1.2 og ønsker at blive nævnt i oversigten. 

Produktoversigt Dandas 2.5.2, 2.6 og 3.1

Nedenstående oversigt angiver de softwareleverandører, der understøtter DANVAs datamodeller. Med blåt er markeret de applikationshuse der udarbejder ledningsregistreringsapplikationer og evt. tilbehørsapplikationer, mens softwareleverandører der alene udarbejder tilhørsprogrammer er markeret med grønt.

Forhandlere

Ledningsreg- applikationer

Tilhørende applikationer  Version
Intergraph
Danmark A/S
(HEXAGON)
HxGN NetWorks Utilities | DANDAS

- HxGN NetWorks Data | Manager
- HxGN NetWorks Data | TV Viewer
- HxGN NetWorks Utilities | DANDAS XML
- HxGN NetWorks Core | Portal
- HxGN NetWorks B4U Dig | LER2

2.6
LE34 VA Bank    
WSP DanDasGraf DIVA DanDas  2.6
COWI   DandasXML 2.6
Niras  

- DAS Web (TV inspektion)
VALUE (Værdiansættelse)
ASSET (Anlægsregister)
STRAP (Renoveringsplanlæg)
- DRIVE (D&V af kloak) 

2.5.2
2.6
2.6
2.6
 2.6 

Oversigten udbygges løbende med de softwareleverandører, der ønsker at udbyde løsninger baseret på Dandas

Kontakt lgc@danva.dk, såfremt din virksomhed har udviklet software baseret på Dandas og ønsker at blive nævnt i oversigten.