mødenoterCOLOURBOX
EU's direktiv om kritiske enheders modstandsdygtighed (CERD), kan ende med at presse de danske vandselskabers økonomi yderligere.

EU har i flere år arbejdet på at styrke modstandsdygtigheden i kritisk infrastruktur og har i den forbindelse vedtaget direktiver, der stiller krav til beredskabsplanlægning og risikovurdering. Et af disse direktiver er Direktivet om kritiske enheders modstandsdygtighed (CERD), som træder i kraft i 2022 og kan få betydning for danske vandselskaber.

CERD kræver, at medlemsstaterne identificerer kritiske enheder, som er afgørende for opretholdelse af vitale samfundsmæssige funktioner, økonomiske aktiviteter, folkesundhed og offentlig sikkerhed eller miljøet. Dette vil indebære en national risikovurdering, som skal tage højde for en række faktorer, herunder enhedernes levering af væsentlige tjenester, den berørte geografi og alternative måder at levere tjenesterne på.
 
Danske vandselskaber kan med fordel overveje, om de kan blive udpeget som kritiske enheder af de nationale myndigheder og forberede sig kravene i CERD.
 
Læs nærmere om kriterierne for udpegning i kommende DANSKVAND juni 2023.

Kritiske enheder skal udarbejde risikovurdering

Hvis et vandselskab bliver udpeget, vil man her være forpligtet til at udarbejde risikovurderinger og implementere sikkerhedsforanstaltninger for at sikre modstandsdygtighed over for farer, hvad enten disse er naturlige eller menneskeskabte, hændelige eller tilsigtede. Disse krav vil have betydning for vandselskabernes økonomi og kan føre til øgede omkostninger.

Samspillet mellem beredskabsdirektiverne og den økonomiske regulering er vigtigt

DANVA er opmærksom på betydningen af CERD for danske vandselskaber og er involveret i implementeringen af direktivet. Organisationen har et beredskabsnetværk og afholder løbende arrangementer om beredskab og risikovurdering. DANVA mener, at samspillet mellem beredskabsdirektiverne og den økonomiske regulering er vigtigt, og vil arbejde for at sikre dette samspil til gunst for samfundet, forbrugerne og forsyningerne.

I lyset af CERD vil danske vandselskaber skulle tage en mere systematisk tilgang til beredskabsplanlægning og risikovurdering for at sikre modstandsdygtighed over for farer. Dette kan føre til øgede omkostninger, men vil samtidig bidrage til at sikre leveringen af væsentlige tjenester til samfundet.