Vejledning om persondata for vandselskaber.JPG

DANVAs Vejledning om persondata for vandselskaber er opdateret. Sideløbende er der sket en opdatering af tjeklisten til databehandleraftalen, eksempler på samtykkeerklæringer og privatlivspolitikker.

Siden seneste opdatering af DANVAs Vejledning om persondata for vandselskaber i juni 2020 er der kommet en række afgørelser fra Datatilsynet og domstolene med relevans for DANVAs databeskyttelsesretlige dokumenter.

Bl.a. er afgørelser mod Gyldendal og Danske Bank beskrevet i vejledningen, der på den baggrund er opdateret med seneste praksis.

Men også forsyningsselskaber har været under Datatilsynets lup det seneste år. Det har særligt været i forhold til forsyningsselskabernes håndtering af anmodninger om indsigt og sletning. For at imødegå eventuel usikkerhed og misforståelser om disse regler, er disse afsnit også blevet uddybet.

NIS2-direktivet – en fremtidig udfordring

Det nyindførte NIS2-direktiv hænger som en skarp horisont for vandselskaberne. Selvom direktivet endnu er under implementering, tegner der sig en kontur af, hvad vandselskaberne kan forvente frem til den 17. oktober 2024. Det formodes, at flere forsyningsselskaber skal imødekomme nye krav som følge af direktivet. Hvilke det måtte blive, er dog fortsat usikkert. Vejledningen opdaterer jer i et selvstændigt afsnit om seneste status om NIS2.

Over Atlanten med nye regler

Databeskyttelsesretlige dokumenter i vejledningen er også blevet opdateret med seneste nyt om overførsel af personoplysninger til tredjelande. Ændringerne skyldes den nye EU-U.S. Data Privacy Framework, der ændrer reglerne for overførsel af personoplysninger til USA.

For at vandselskaber sikkert kan navigere i internationale vande, dækker den opdaterede vejledning også over dette framework.

Yderligere info

Tak til DANVAs GDPR-netværk, der har bidraget med input til opdateringen.

Opdateringen er udført i samarbejde med Horten Advokatpartnerselskab, hvilket sikrer en solid juridisk ramme for de nye vejledninger.

DANVAs databeskyttelsesretlige dokumenter kan findes på danva.dk/persondata.