Odense Kanal
Rapporten, som nu er tilgængelig for offentligheden, baserer sig på en undersøgelse af en lang række stoffer i vandløb omkring Odense by.

Miljøministeriets nyligt udgivne rapport "Kildeopsporing i testopland" kaster lys over kilderne til miljøfarlige stoffer, deres miljøkvalitetskrav og udledningsmetoder.

Rapporten, som nu er tilgængelig for offentligheden, baserer sig på en undersøgelse af en lang række stoffer i vandløb omkring Odense by. Dette inkluderer prøver, taget fra forskellige kilder såsom regnvandsudløb og udløb fra industriområder.

Ved hjælp af NOVANA-data blev der udvalgt flere miljøfarlige stoffer som LAS, DEHP, 22 PFAS-stoffer, chrom, kobber og vanadium til analysen, for at afdække risikoen for overskridelse af miljøkvalitetskriterierne i vandområder.

Fremtidens kildekontrol

Den nye viden vil indgå i en ny vejledning til kommunernes kildeopsporingsindsats for vandområdeplan 2021-2027. 

Ydermere vil resultaterne blive brugt til at udforme et indsatsprogram specifikt rettet mod miljøfarlige stoffer. Det skal styrke kildekontrollen og reducere mængden af disse stoffer, der når renseanlæggene.

Bliv klogere på Dansk Vand Konference 2023

Interesseret i at dykke dybere ned i emnet? 

Projekt er blevet gennemført af DHI, med blandt andre DANVA som en del af følgegruppen.   

På Dansk Vand Konference kan du høre mere om resultaterne fra projektet.

Tilmeld dig på danva.dk

Tilmelding på www.danva.dk.

Ved tilmelding inden d. 23. oktober kan du opnå rabat på 500 kr.