Netværkets formål

Formålet med netværksgruppen er at styrke erfaringsudvekslingen for ansatte i forsyningsselskaberne samt at skabe rum for drøftelse af aktuelle emner i relation til GDPR.

Netværkets fokusområder

 • Kortlægning af systemer
 • Overvågning af systemer
 • Fortegnelser
 • Awarenes, træning og uddannelse
 • Risikovurdering
 • Konsekvensanalyse
 • Databehandleraftaler
 • CPR-numre
 • Afgørelser
 • Datatilsynets vejledninger
 • Udvikling af Redskaber og værktøjer
 • I fornødent omfang danne fælles front og påvirke myndigheder og styrelser i forhold til at skabe brugbare muligheder for forsyningsselskaberne
 • Input til DANVA vedr. ønsker til opdatering af DANVAs vejledning nr. 100 om persondata

Netværkets målgruppe

De ansatte i forsyningsselskaberne, der arbejder med GDPR.

Netværksmøder

Netværket afholder 3-4 årlige møder ved fysisk fremmøde ved enten DANVA, ved et deltagende forsyningsselskab eller ved ekstern leverandør. Herudover kan møder afholdes virtuelt.

Punkter på dagsordenen er:

 • Siden sidst/Nyt fra Datatilsynet (alle)
 • Aktuelle problemstillinger (alle)
 • ERFA om løsninger, redskaber og værktøjer
 • Præsentation af løsninger fra leverandører
 • Næste møde

Netværket forventes selv at tage ansvar for planlægning og gennemførelse af møder, herunder udarbejdelse af mødereferater.

Netværkstovholder

Netværkstovholderrollen går på skift mellem de deltagende selskaber fra møde til møde.

Sekretariatskontaktperson

Lars Gadegaard, DANVA, lgc@danva.dk, lgc@danva.dk

Netværksdeltagere

Netværket består initielt af en række vandselskabsmedlemmer, der i perioden 2017 til 2020 har deltaget i DANVAs GDPR-Kortlægningsgruppe.

Netværket er åbent for tilmelding