Denne vejledning indeholder forslag til acceptkriterier for vurdering af nye og fornyede kloakledninger ved hjælp af en TV-inspektion. Formålet med denne vejledning er at give bygherren et værktøj til at foretage denne kvalitetsvurdering på baggrund af en TV-inspektion, udført som angivet i Fotomanualen, DANVA-vejledning nr. 57, januar 2015 og frem. Vejledningen vil fremover blive revideret løbende. Vejledningen passer til DANVA vejledning nr. 57 2015 og 2017. Ændringen fra 2015 til 2017 vedrører kun udvekslingsformatet til DANDAS 3.0, observationskategorier med tilhørende acceptkriterier er de samme i begge udgaver.

Bestil vejledning 92 Acceptkriterier - Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion

Bestil - vejledning 92 Acceptkriterier - Vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion
Udfyld fornavn og efternavn
Skriv din e-mail
Skriv evt. firma
Skriv vej
Skriv forsendelsesadressens postnummer
Skriv firmaet firmaet EAN nummer
Skriv adresse, fakturaen skal sendes til.
Skriv postnummer til faktureringsadressen
Skriv evt. betalerens CVR nummer