COLOURBOX1075695.jpg

Miljøskadeloven 

Loven gennemfører EP/Rdir 2004/35 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.

Miljøskadeerstatningsloven

Disse love er de konsoliderede udgaver af hovedlovene vedtaget af Folketinget og de vedtagne ændringslove frem til datoen for denne lovbekendtgørelse.