COLOURBOX1075695.jpg

Miljøskadeloven 

Loven gennemfører EP/Rdir 2004/35 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader.

Dette er den konsoliderede udgave af hovedloven. Det vil sige, at vedtagne ændringslove – frem til datoen for lovbekendtgørelsen - er indskrevet i hovedloven. Eventuelle relevante ændringslove med ikrafttrædelse efter lovbekendtgørelsen fremgår herunder.

Miljøskadeerstatningsloven

Disse love er de konsoliderede udgaver af hovedlovene vedtaget af Folketinget og de vedtagne ændringslove frem til datoen for denne lovbekendtgørelse.