Regn på vej Skrift 31.jpg

Efter afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet suspenderer Miljøstyrelsen dele af vejledning til indsatsbekendtgørelsen og dele af vejledning om udledning af miljøfarlige forurenede stoffer til vandmiljøet.

Suspensionen kommer, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet i en sag har præciseret forståelsen af kravet om, at en udledning af et forurenende stof ikke må medføre en øget koncentration af stoffet i et vandområde, hvor miljøkvalitetskravet i forvejen er overskredet.

Suspensionen gælder, mens Miljøministeriet analyserer Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

Miljøstyrelsen og Miljøministeriet skriver i en pressemeddelelse, at de vil være behjælpelige med rådgivning til relevante parter om den nye situation.

Se Miljøministeriets pressemeddelelse her. 

DANVA er i dialog med Miljøstyrelsen om sagen og de konsekvenser, det kan få for vandselskaberne i forhold til opfyldelse af udledningskrav til regnvand. Vi vil følge op med mere information, når vi har større klarhed omkring sagen, og Miljøministeriet har vurderet Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.