cybersikkerhed.jpg

I takt med stigende cybertrusler foreslår Cyberalliancen en ambitiøs opdatering af Danmarks nationale cybersikkerhedsstrategi.

Det er en ganske alvorlig sag, når hackere går efter kritisk infrastruktur såsom den danske vandforsyning.

Fanø Vand under angreb

Den seneste hændelse hos Fanø Vand er et vidnesbyrd om de stadigt mere omfattednde forsøg fra cyberkriminelle på at bryde ind i for samfundet vitale systemer.

Natten til mandag den 18. marts blev således Fanø Vands administrative systemer mål for et angreb, der forhindrede adgangen til systemerne og lammede den sædvanlige betjening af forbrugerne om administrative spørgsmål. Heldigvis blev de operationelle systemer, der styrer selve vandforsyningen, ikke kompromitteret.

Cyberalliancens svar på nutidens trusler

Cyberalliancen, som omfatter Green Power Denmark, Danske Rederier, Finans Danmark, Teleindustrien og DANVA fremlægger nu seks forslag til den kommende nationale cybersikkerhedsstrategi for perioden 2025-2027.

6 forslag til den kommende nationalstrategi for cybersikkerhed 2025-2027

  1. Styrket samarbejde og videndeling mellem sektorerne, de ansvarlige sektormyndigheder og Center for Cybersikkerhed.
  2. Fokus på afhængigheder mellem samfundskritiske sektorer. Det er Cyberalliancens anbefaling, at der bør tages initiativ til at gennemføre grundige, nationale analyser og øvelser med deltagelse af medarbejdere på tværs af sektorerne for at identificere og træne håndtering af potentielle kritiske afhængigheder og svagheder i vores digitale infrastruktur.
  3. Der bør sikres meget klare rammer for rolle- og ansvarsfordelingen i forhold til trusselvurderingerne, herunder overvågning og beskyttelse af knudepunkter, centraler og stationer, kabler, rør og andre kritiske infrastrukturelementer.
  4. Styrkelse af det nordiske samarbejde. De nordiske lande deler mange karakteristika, og der kan derfor være stor værdi i en stærkere udveksling af information og et stærkere samarbejde mellem myndigheder og inden for de enkelte sektorer på tværs af lande i Norden.
  5. Der er mangel på it- og cybersikkerhedsspecialister i Danmark. Der bør derfor sættes politisk fokus på at sikre et øget optag af unge på it-uddannelserne. Og der bør sikres øgede investeringer i avanceret træning og videreuddannelse af personale inden for cybersikkerhed og -beredskab i samarbejde med virksomhederne.
  6. Kunstig intelligens har potentialet til på en række områder at øge vores robusthed mod cybertruslen. For at sikre en mere effektiv indsats mod risikoen for de negative virkninger af kunstig intelligens er der behov for at samle ansvaret og koordinere indsatsen med udgangspunkt i en målrettet strategi. Mange aktører skal bidrage til dette arbejde.

 

Disse initiativer inkluderer forbedret samarbejde og informationsdeling mellem myndigheder og sektorer, styrkelse af beskyttelsen af kritisk infrastruktur, og en forstærket indsats for at imødekomme trusler fra kunstig intelligens.

Sektorsamarbejde og international koordination

I et globalt forbundet samfund, hvor cybertrusler ikke kender nationale grænser, er internationalt samarbejde afgørende.

Cyberalliancen opfordrer til et intensiveret nordisk samarbejde og bedre koordination af cybersikkerhedsindsatserne, hvilket kan spille en nøglerolle i effektivt at modgå disse trusler. Samarbejde på tværs af grænserne vil også styrke tidlig varsling og koordineret reaktion på sikkerhedshændelser.

Uddannelse og kompetenceopbygning i fokus

Et andet kritisk element i Cyberalliancens strategi er uddannelse. Der er et presserende behov for at øge antallet af IT- og cybersikkerhedseksperter i Danmark. Alliancen foreslår politiske initiativer for at sikre øget optag på IT-uddannelser og tilbyde videreuddannelse til eksisterende arbejdsstyrke, som vil forstærke den nationale kapacitet til at håndtere cybersikkerhedstrusler.

Fremtidens trussel: Kunstig intelligens og cybersikkerhed

Kunstig intelligens repræsenterer både en mulighed og en trussel inden for cybersikkerhed. Alliancens forslag inkluderer at samle ansvaret og koordinere indsatsen omkring kunstig intelligens, således at man kan udnytte teknologiens potentialer til forbedring af sikkerhedsforanstaltninger, mens man samtidig håndterer risici forbundet med AI-teknologier.