COLOURBOX28271786.JPG

DANVA og forsyningsbranchen er gået sammen med KL for at arbejde sammen om at gøre værdifulde data om energi- og vandforbrug tilgængelige. Nu kan vi introducere en vejledning som resultat af partnerskabet.

Adgang til målerdata fra dit forsyningsselskab

Vi er glade for at kunne introducere en vejledning for deling af energi- og vanddata mellem forsyningsselskaber og kommuner. Et direkte resultat af et partnerskab mellem KL, Dansk Fjernvarme, Evida, DANVA og Danske Vandværker.

Partnerskabets vejledning sætter fokus på at fremme deling af målerdata for kommunale bygninger. Vejledningen er designet til at være et hjælperedskab for både kommuner og forsyningsselskaber i arbejdet med at give kommunen direkte og effektiv adgang til egne forbrugsdata for kommunale bygninger.

En indsats, som åbner op for nye muligheder for at optimere bygningsdrift, fleksibelt energiforbrug og minimere vandtab, der kan føre til betydelige ressourcebesparelser samt CO2-reduktioner.

Vores partnerskabsaftale understreger vigtigheden af denne indsats. Den opfordrer til et tættere samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber og skaber en ramme, hvor data deles med henblik på at skabe forandringer for den grønne omstilling.