Formålet med dagen er at erfaringsudveksle indenfor DANVAs standarder på afløbsområdet. 

Vi sætter fokus på DANDAS og de tilhørende fotomanualer og vejledninger, der for mange forsyninger er et centralt omdrejningspunkt i den daglige registrering- og dataudveksling. 

Vi udveksler erfaringer og stiller skarpt på udfordringerne med datamodellerne og de tilhørende Fotomanual-vejledninger, så vi kan blive endnu bedre. 

Vi slutter dagen af med at softwareleverandører m.m. præsenterer sidste nyt inden for området i form af speedindlæg med efterfølgende udstilling.

Tilmelding og program fremgår af dette link.