Ankomsthal Kastrup Lufthavn 2024 02 28 COLOURBOX 29750577 928 Px
Foto: Colourbox. Bl.a. Kastrups Lufthavns hjemmeside blevet lagt ned efter at være ramt af såkaldte DDoS-angreb af den prorussiske hackergruppe NoName057. Angrebene understreger vigtigheden af at beskytte Danmarks kritiske infrastruktur mod digitale trusler.

I kølvandet på det seneste cyberangreb mod Kastrup Lufthavn, understreger det vigtigheden af at beskytte Danmarks kritiske infrastruktur mod digitale trusler.

Med en verden, der bliver mere og mere forbundet, er robust cybersikkerhed ikke kun en individuel nødvendighed, men en national prioritet. SektorCERT, som er et cybersikkerhedscenter for kritiske sektorer, har vist sig afgørende i bekæmpelsen af cyberangreb, specielt det omfattende angreb i maj 2023 mod energiinfrastrukturen. Dette angreb afslørede sårbarheder, som kunne have haft alvorlige konsekvenser, hvis ikke SektorCERT havde grebet ind rettidigt.
 
For DANVAs medlemmer – vandselskaberne – er det derfor essentielt at tilmelde sig SektorCERT. Dette skridt sikrer ikke bare selskabernes egne netværk, men bidrager også til at styrke Danmarks samlede forsvar mod cybertrusler. SektorCERT sikrer også videndeling og samarbejde om cybersikkerhed indenfor kritisk infrastruktur.
Da omkostningerne til sikkerheden allerede er omfattet af det kontingent, selskabet betaler for sit medlemskab af DANVA vil vi her opfordre alle til at tilmelde sig SektorCERT ved at klikke på linket i boksen i højre side.