COLOURBOX1091813.jpg

Gas-, vand- og afløbsinstallation - Autorisationsloven

Dette er den konsoliderede udgave af hovedloven vedtaget af Folketinget, hvori indgår de vedtagne ændringslove frem til datoen for denne lovbekendtgørelse. Ud over autorisationsloven, er området reguleret i en række bekendtgørelser, som fremgår herunder.

Bekendtgørelser