COLOURBOX1091813.jpg

Gas-, vand- og afløbsinstallation - Autorisationsloven

Dette er den konsoliderede udgave af hovedloven vedtaget af Folketinget, hvori indgår de vedtagne ændringslove frem til datoen for denne lovbekendtgørelse. Ud over autorisationsloven, er området reguleret i en række bekendtgørelser, som fremgår herunder.

Bekendtgørelser

Udstedt med hjemmel i autorisationsloven (LBK nr. 30 af 11/01/2019):

Udstedt med hjemmel i byggeloven (LBK nr. 1178 af 23/09/2016):

Udstedt med hjemmel i Lov om erhvervsfremme (LOV nr. 1518 af 18/12/2018):