Formålet med dette projekt var at undersøge, om blødgøring vha. blødgøringskolonner påvirker funktionen af sandfiltre. Dette blev undersøgt for et gammelt og et nyt sandfilter på Brøndbyvester vandværk under implementering af blødgøringskolonner.

Download rapport

Rapporten er udarbejdet af HOFOR A/S
DTU Environment, Danmarks Tekniske Universitet, Krüger, Veolia Water Technologies
Frederiksberg Forsyning A/S. 

Rapporten kan downloades her.