Spørgsmål

I hvilket omfang er spildevandselskabers forpligtet til at aflede fra stueplan?

DANVAs vurdering

Forpligtelsen er sparsomt omtalt i gældende regler og retningslinjer. I en klagesag støttes forpligtelsen på følgende:
- ligheds/solidaritetsprincippet. Betalingsloven bygger på solidaritetsprincippet (se pkt. 2.1.4 i vejledningen til betalingsloven)

Det fremgår endvidere pt. 1.6 i vejledningen til betalingsloven:
I den administrative praksis er det fastslået, at en grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation, og at det som led i kloakforsyningens forsyningspligt er kloakforsyningen, der skal bekoste de foranstaltninger, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation.

Indenrigsministeriet har bekræftet forpligtelsen.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?