Spørgsmål

En kommune planlægger at etablere en flygtningelejr, som skal bestå af flere pavillioner.
Pavillionerne består af flere 2-værelseslejligheder med fælles køkken og toilet/bad og som kollegier, ligeledes med fælles køkken og toilet/bad.

Hvordan skal vandselskabet opkræve tilslutningsbidrag ved etablering af denne flygtningelejr?
- Skal én 2-værelseslejlighed med fælles køkken og toilet/bad betragtes som én boligenhed, og ligledes med kollegieværelser?  

Uddybende svar

Efter Energistyrelsens opfattelse skal flygtningelejren som udgangspunkt betale efter reglerne for tilslutningsbidrag for en boligejendom, jævnfør betalingslovens § 2, stk. 2.
Grundet de særlige omstændigheder kan der dog gives dispensation til betaling af et lavere tilslutningsbidrag efter betalingslovens § 2, stk. 8.  
I det konkrete tilfælde er udgangspunktet altså, at hver 2-værelseslejlighed skal betragtes som en boligenhed, selv om de ikke har et selvstændigt køkken men et fælleskøkken.
Givet det forhold at lejlighederne netop ikke har selvstændigt køkken samt at vandselskabet kun skal føre et stik frem en ejendom med mange lejligheder taler de nævnte forhold for, at vandselskabet fastsætter et lavere tilslutningsbidrag pr. boligenhed end standardtilslutningsbidraget.

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?