758 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Ikke påvirkelige omkostninger - krav om offentliggørelse af aftaler indgået mellem vandselskab og forbruger

COLOURBOX13133580.jpg

Fristen for indberetning til de økonomiske rammer inkl. af regnskabsoplysninger til Forsyningssekretariatet er den 1. maj.

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Hvor er vandet i anbefalingerne til cirkulær økonomi?

Guldborgsund bruger Kodeks for god selskabsledelse til en dialog om kompetencer

Cirkulær økonomi kræver friere reguleringsmæssige rammer

Nyt fra medlemmerne: Bedre service i en cirkulær økonomi

Nyt fra medlemmerne: Åbning af CALL Copenhagen

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Ny proces for genanvendelse af fosfor viser lovende takter

Struvia – et robust og billigt alternativt til bæredygtig fosforgenvinding

Nyt fra medlemmerne: Aarhus Vand vil udvikle verdens bedste ressourceanlæg

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

Nyt fra medlemmerne: Det kan stadig betale sig at betale

Verdens fosforressourcer er ved at slippe op - men der er håb forude

Verdens fosfor ressourcer er ved at slippe op – men der er håb forude

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Nyt fra medlemmerne: Ny administrerende direktør i Vandcenter Syd

Nyt fra medlemmerne: Ansatte i Samn Forsyning ApS ser mange fordele ved nyt selskab

Nyt fra medlemmerne: Vandsektorlov sinker sommerhuskloakering

Referencegruppe til kodeks for god selskabsledelse fundet

Aarhus-borgmester: ”Vandsektoren har et stort ansvar”

Se endeligt program for Great Water Cities konference 2016 – Water4Growth

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

Forsyningernes rolle ift. klima og globale bæredygtighedsmål

Vandsektoren har central rolle i opfyldelsen af de globale bæredygtighedsmål

Klimatilpasning forvandlede sump til populær bypark

Ny forskning skal synliggøre værdiskabelse i klimaprojekter

Godt fagligt indhold, professionelt arrangeret og kompetente undervisere

Pris for projekt om genbrug af pellets fra blødgøring

Økonomiske rammer for vandselskaber og tilknyttet virksomhed

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

Hospitalsspildevand - fra miljøproblem til ny vandressource

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Innovationsnetværk for klimatilpasning arbejder med nye projekter

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Europæiske vandforeninger mødte EU’s miljø kommissær

DANVA inviterer til temamøde 17. marts om vandplaner