639 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

COLOURBOX2827464.jpg

DANVA Benchmarking

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Cirkulær økonomi kræver friere reguleringsmæssige rammer

CO2 nøgletal og energibesparelser der giver sund økonomi for spildevandssystemer

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

DANVA inviterer til temamøde 17. marts om vandplaner

DANVA Lederuddannelse giver fælles sprog og nye værktøjer

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Direktør i DANVA medlem af EU’s innovationsgruppe for vand

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Esbjerg og Varde Forsyning vil danne fælles driftsselskab

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

Europæiske vandforeninger mødte EU’s miljø kommissær

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Falske mails vil lokke penge fra forsyningskunder

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

Forsyningernes rolle ift. klima og globale bæredygtighedsmål

Frederiksberg Forsyning har fået klimafunktion

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

Godt fagligt indhold, professionelt arrangeret og kompetente undervisere

Guldborgsund bruger Kodeks for god selskabsledelse til en dialog om kompetencer

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

Hospitalsspildevand - fra miljøproblem til ny vandressource

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Hvor er vandet i anbefalingerne til cirkulær økonomi?

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Innovationsnetværk for klimatilpasning arbejder med nye projekter

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

COLOURBOX6666655.jpg

Jura økonomi ledelse og kommunikation

Klimatilpasning forvandlede sump til populær bypark

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Logisk at finansloven understøtter udvikling af vandteknologi

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

Martin Lidegaard overrakte DANVAs Energi Pris 2012 til Vandcenter Syd

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

Ny forskning skal synliggøre værdiskabelse i klimaprojekter

Ny proces for genanvendelse af fosfor viser lovende takter

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Nyt fondsudvalg i Vandsektorens Teknologiudviklingsfond

Nyt fra medlemmerne: Ansatte i Samn Forsyning ApS ser mange fordele ved nyt selskab

Nyt fra medlemmerne: Bedre service i en cirkulær økonomi

Nyt fra medlemmerne: Det kan stadig betale sig at betale

Nyt fra medlemmerne: Ny administrerende direktør i Vandcenter Syd

Nyt fra medlemmerne: Vandsektorlov sinker sommerhuskloakering

Nyt fra medlemmerne: Åbning af CALL Copenhagen

Nyt fra medlemmerne: Aarhus Vand vil udvikle verdens bedste ressourceanlæg

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Pris for projekt om genbrug af pellets fra blødgøring

Referencegruppe til kodeks for god selskabsledelse fundet

Se endeligt program for Great Water Cities konference 2016 – Water4Growth

Sekretariatets organisering og medarbejdernes opgaver

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Struvia – et robust og billigt alternativt til bæredygtig fosforgenvinding

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Valg til Sønderborg Forsynings bestyrelse gik over forventning

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Vandkunder rammes skævt af lov om hjælp til fattige husejere

Vandsektoren har central rolle i opfyldelsen af de globale bæredygtighedsmål

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

COLOURBOX5551649.jpg

Vandsektorlov II

Vandselskaber skal have bedre rammer for innovation og udvikling

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Verdens fosfor ressourcer er ved at slippe op – men der er håb forude

Verdens fosforressourcer er ved at slippe op - men der er håb forude

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

VTU-Fonden støtter udviklingsprojekter i vandsektoren med 20 mio. kr.