641 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

CO2 nøgletal og energibesparelser der giver sund økonomi for spildevandssystemer

Økonomiske rammer for vandselskaber og tilknyttet virksomhed

Nyt fra medlemmerne: Bedre service i en cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi kræver friere reguleringsmæssige rammer

Hvor er vandet i anbefalingerne til cirkulær økonomi?

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

COLOURBOX6666655.jpg

Jura økonomi ledelse og kommunikation

CO2+nøgletal+og+energibesparelser+der+giver+sund+økonomi+for+spildevandssystemer.pdf

Program - Økonomisk regulering - Bliv opdateret.pdf

Økonomisk regulering - Grundlæggende kursus - 2 dags kursus.pdf

Økonomi Forum 2019.pdf

COLOURBOX5551649.jpg

Vandsektorlov II

COLOURBOX2827464.jpg

DANVA Benchmarking

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

Mulighed for klagesag over de nye rammer for 2018-2019

Marselisborg-renseanlæg.jpg

VUDP ansøgningsrunder

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

VTU-Fonden støtter udviklingsprojekter i vandsektoren med 20 mio. kr.

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Martin Lidegaard overrakte DANVAs Energi Pris 2012 til Vandcenter Syd

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Frederiksberg Forsyning har fået klimafunktion

Vandselskaber skal have bedre rammer for innovation og udvikling

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Falske mails vil lokke penge fra forsyningskunder

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Valg til Sønderborg Forsynings bestyrelse gik over forventning

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Logisk at finansloven understøtter udvikling af vandteknologi

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Direktør i DANVA medlem af EU’s innovationsgruppe for vand

DANVA Lederuddannelse giver fælles sprog og nye værktøjer

Esbjerg og Varde Forsyning vil danne fælles driftsselskab

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Nyt fondsudvalg i Vandsektorens Teknologiudviklingsfond

Vandkunder rammes skævt af lov om hjælp til fattige husejere

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

DANVA inviterer til temamøde 17. marts om vandplaner

Europæiske vandforeninger mødte EU’s miljø kommissær

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

Innovationsnetværk for klimatilpasning arbejder med nye projekter

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Hospitalsspildevand - fra miljøproblem til ny vandressource

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

Pris for projekt om genbrug af pellets fra blødgøring

Godt fagligt indhold, professionelt arrangeret og kompetente undervisere

Vandsektoren har central rolle i opfyldelsen af de globale bæredygtighedsmål

Klimatilpasning forvandlede sump til populær bypark

Ny forskning skal synliggøre værdiskabelse i klimaprojekter

Forsyningernes rolle ift. klima og globale bæredygtighedsmål

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

Se endeligt program for Great Water Cities konference 2016 – Water4Growth

Aarhus-borgmester: ”Vandsektoren har et stort ansvar”

Referencegruppe til kodeks for god selskabsledelse fundet

Nyt fra medlemmerne: Ansatte i Samn Forsyning ApS ser mange fordele ved nyt selskab

Nyt fra medlemmerne: Vandsektorlov sinker sommerhuskloakering

Nyt fra medlemmerne: Ny administrerende direktør i Vandcenter Syd

Verdens fosfor ressourcer er ved at slippe op – men der er håb forude

Verdens fosforressourcer er ved at slippe op - men der er håb forude

Nyt fra medlemmerne: Det kan stadig betale sig at betale

Forsyninger skal forblive i demokratisk ejerskab

Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

Nyt fra medlemmerne: Aarhus Vand vil udvikle verdens bedste ressourceanlæg

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Ny proces for genanvendelse af fosfor viser lovende takter

Struvia – et robust og billigt alternativt til bæredygtig fosforgenvinding

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Nyt fra medlemmerne: Åbning af CALL Copenhagen

Guldborgsund bruger Kodeks for god selskabsledelse til en dialog om kompetencer

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv