644 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Ikke påvirkelige omkostninger - krav om offentliggørelse af aftaler indgået mellem vandselskab og forbruger

COLOURBOX13133580.jpg

Fristen for indberetning til de økonomiske rammer inkl. af regnskabsoplysninger til Forsyningssekretariatet er den 1. maj.

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Aarhus-borgmester: ”Vandsektoren har et stort ansvar”

Se endeligt program for Great Water Cities konference 2016 – Water4Growth

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

Forsyningernes rolle ift. klima og globale bæredygtighedsmål

Vandsektoren har central rolle i opfyldelsen af de globale bæredygtighedsmål

Klimatilpasning forvandlede sump til populær bypark

Ny forskning skal synliggøre værdiskabelse i klimaprojekter

Godt fagligt indhold, professionelt arrangeret og kompetente undervisere

Pris for projekt om genbrug af pellets fra blødgøring

Økonomiske rammer for vandselskaber og tilknyttet virksomhed

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

Hospitalsspildevand - fra miljøproblem til ny vandressource

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Innovationsnetværk for klimatilpasning arbejder med nye projekter

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Europæiske vandforeninger mødte EU’s miljø kommissær

DANVA inviterer til temamøde 17. marts om vandplaner

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Vandkunder rammes skævt af lov om hjælp til fattige husejere

Nyt fondsudvalg i Vandsektorens Teknologiudviklingsfond

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Esbjerg og Varde Forsyning vil danne fælles driftsselskab

Direktør i DANVA medlem af EU’s innovationsgruppe for vand

DANVA Lederuddannelse giver fælles sprog og nye værktøjer

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Logisk at finansloven understøtter udvikling af vandteknologi

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Valg til Sønderborg Forsynings bestyrelse gik over forventning

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Falske mails vil lokke penge fra forsyningskunder

Vandselskaber skal have bedre rammer for innovation og udvikling

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Frederiksberg Forsyning har fået klimafunktion

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Martin Lidegaard overrakte DANVAs Energi Pris 2012 til Vandcenter Syd

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

VTU-Fonden støtter udviklingsprojekter i vandsektoren med 20 mio. kr.

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”