636 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

CO2 nøgletal og energibesparelser der giver sund økonomi for spildevandssystemer

Christiansborg_617px

Økonomiske rammer for vandselskaber og tilknyttet virksomhed

BIOFOS Renseanlæg Avedøre 617

Nyt fra medlemmerne: Bedre service i en cirkulær økonomi

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Cirkulær økonomi kræver friere reguleringsmæssige rammer

DBtd284XgAAL0i617

Hvor er vandet i anbefalingerne til cirkulær økonomi?

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

COLOURBOX6666655.jpg

Jura økonomi ledelse og kommunikation

CO2+nøgletal+og+energibesparelser+der+giver+sund+økonomi+for+spildevandssystemer.pdf

Cirkulær+økonomi+Per+Henrik+Nielsen_VCS.pdf

Program - Økonomisk regulering - Bliv opdateret.pdf

Økonomisk regulering - Grundlæggende kursus - 2 dags kursus.pdf

COLOURBOX5551649.jpg

Vandsektorlov II

COLOURBOX2827464.jpg

DANVA Benchmarking

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

Mulighed for klagesag over de nye rammer for 2018-2019

Marselisborg-renseanlæg.jpg

VUDP ansøgningsrunder

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Klimatilpasning-179X110

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Klimatilpasning-179X110

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Drikkevand-617X411

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Vækst-og-innovantion-vtuf-617X411

VTU-Fonden støtter udviklingsprojekter i vandsektoren med 20 mio. kr.

Økonomistyring-617X411

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Klimatilpasning-179X110

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Planlægning-spildevand-617X411

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Lovgivning-617X411

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Klimatilpasning-179X110

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Klimatilpasning-179X110

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Klimatilpasning-179X110

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Vinder-EGP-2012-617X411

Martin Lidegaard overrakte DANVAs Energi Pris 2012 til Vandcenter Syd

Planlægning-vandforsyning-617X411

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Spildevandstilladelser-617X411

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Lovgivning-617X411

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Ida_Auken_Frederiksberg_617px

Frederiksberg Forsyning har fået klimafunktion

Eksport-617X411

Vandselskaber skal have bedre rammer for innovation og udvikling

Lovgivning-617X411

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Hacker_617px

Falske mails vil lokke penge fra forsyningskunder

Drikkevand-Grundvand-617X411

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Klimatilpasning-179X110

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Penge_sedler_mønter_617px

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

EU_Parlamentet_Bruxelles_617px

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Stemmeseddel_617px

Valg til Sønderborg Forsynings bestyrelse gik over forventning

Klimatilpasning-179X110

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Vandkande_glas_617px

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Laboratorie-forsøg_617px

Logisk at finansloven understøtter udvikling af vandteknologi

Klimatilpasning-179X110

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Planlægning-vandforsyning-617X411

Danskerne ønsker bedre beskyttelse af deres drikkevand mod gift

Carl-Emil_Larsen_617x411px

Direktør i DANVA medlem af EU’s innovationsgruppe for vand

Assens_Forsyning_Lederuddannelse_617px

DANVA Lederuddannelse giver fælles sprog og nye værktøjer

Pengesedler_på_tørresnor_617px

Esbjerg og Varde Forsyning vil danne fælles driftsselskab

Kirsten_Brosbøl_617px

Vandbranchen til årsmøde og debat om ny vandsektorlov

Salen_Deltagere_fra_siden_617px

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Marselisborg_efterklaringstank_617px

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

Folkemøde_2013_Colourbox_617x411px

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Lone_Loklindt_617px

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Christiansborg_617px

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Foreningen-Vandhuset-617X411

Nyt fondsudvalg i Vandsektorens Teknologiudviklingsfond

Afløbsoperatør_617px

Vandkunder rammes skævt af lov om hjælp til fattige husejere

3_mennesker_Rabalderparken_sol_617px

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Vandløb_Vandplaner_617px

DANVA inviterer til temamøde 17. marts om vandplaner

EU_møde_CEL_marts2015_617px

Europæiske vandforeninger mødte EU’s miljø kommissær

Christiansborg_617px

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Susan_Munster_Pause_617px

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Lovgivning-Vandsektorlov-617X411

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

EurEau_LOGO_617px

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

Birgitte_Hoffmann_gruppe_617px

Innovationsnetværk for klimatilpasning arbejder med nye projekter

Jordkloden_617px

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Gruppefoto_Kursuslokale_alle_617px

DANVA vil forene, forstærke og fortælle om vandbranchen

Vandboring_mark_617px

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Lovgivning-617X411

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Frredericia-spildevand

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia

Kim og Carl-Emil og Jacob 617px

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer