1194 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

CO2 nøgletal og energibesparelser der giver sund økonomi for spildevandssystemer

Christiansborg_617px

Økonomiske rammer for vandselskaber og tilknyttet virksomhed

BIOFOS Renseanlæg Avedøre 617

Nyt fra medlemmerne: Bedre service i en cirkulær økonomi

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Cirkulær økonomi kræver friere reguleringsmæssige rammer

DBtd284XgAAL0i617

Hvor er vandet i anbefalingerne til cirkulær økonomi?

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Paradigme for foringer høringsudgave marts 2016 TIL UDSENDELSE

Bekendtgørelsesændringer_Økonomiske_rammer_sept.2016_høringsversion1

Høringsbrev_Økonomiske_rammer_Tilknyttet_virksomhed_12.09.20161

Brev_til_Skatteministeren_vedr._ inddrivelse_20.09.2015

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud efter L86

Bilag_1_Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

Bilag_2 _Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

DANVA_Vejledning_97_drift_og_vedligehold_regnvandsbassiner_2016

Program_Bestyrelsens_vaerdiskabende_samarbejde_7_oktober_2015_aarets_offentlige_bestyrelseskonference

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2014_Rapport_Håndbog_IT-sikkerhed_forsyningsbranchen

2015_Simple_udbudsmodeller_Kort_ version_2_print

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

2016 05 04_vejledning om gæsteprincippet_ endelig

Damvad-rapport_Produktivitet_DANVA_Dansk_Fjernvarme_26102016

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

Lukkeprocedure_DANVA-notat_2012_final.pdf

Rapport+Branchevandforbrug+og+-spildevand.pdf

Vejledende+notat+om+bekendtgørelse+om+betaling+for+særligt+forurenet+spi....pdf

Vejledningsskrivelse+om+henstand+med+betaling+af+tilslutningsbidrag.pdf

Vejledningsskrivelse+om+undtagelse+af+specifikke+grupper+af+ejendomme+fra+krav+om+forbedret+spildevandsrensning.pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

2017.05.18_Referat_DANVA+generalforsamling.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

DANVA_vedtægter_2016.pdf

DANVA+vedtægter+2014.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf

2017_Landsaftale_Vand-_og_spildevandsanlæg.pdf

Kontrol af vandmaalere i drift.pdf

Vejledning nr. 16_samlet.pdf

VANDFORSYNINGSSAMARBEJDSVEJLEDNINGEN.pdf

DVF_vejledning_nr.21.pdf

Rapport_nr.50_Store-kloakledninger-m-bilag.pdf

Vejledning nr. 60 Plast_rapport_ver17.1.pdf

Vejledning nr. 61 Scenarie_notat_samlet_skaerm.pdf

Vejledning nr 64 loesningskatalog_2005_net.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

Vandstatistik 2005 Bilagsrapport Endelige udgave.pdf

Vejledning nr. 69Endelig_kontoplan_vejledning_20130606.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning nr. 72 DDS.pdf

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2011.05.06-Vejledning-okkervejledning-CF.pdf

Vejledning i vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

2012-08.06-Vejledning-CO2-regnskab for forsyninger - en guide-DS.pdf

2012.01.04-Vejledning-Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger.pdf

2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning.pdf

TPublikationerRapporterStikrapportStikrapport2007FokuspAflbsstikledninger261107samletpdf.pdf

Eksplosiv_atmosfære_i_kloakker_samlet_rapport.pdf

Boringsoptimering_Hovedrapport_samlet.pdf

2011.08.11-Rapport-køkkenkværnsrapport-LF.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf (1)

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

2015.11.24_kommunikation_i_separeringsprojekter.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf (1)

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

CO2+nøgletal+og+energibesparelser+der+giver+sund+økonomi+for+spildevandssystemer.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringernes+effekter+på+afløbssystemer.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringers+effekter+på+oversvømmelser+i+byer.pdf

Energi+CO2+og+samlet+miljøregnskab+for+afløb+og+renseanlæg.pdf

Energirigtig+og+sikker+vandforsyning+Del+1+og+Del+2.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

Kontinuert+”real+time”+måling+af+ATP+og+fysiske+parametre++i+drikkevand+.pdf

Optimal+udnyttelse+af+varmeenergi+fra+spildevand.pdf

Slam+–+Fremtidens+renseanlægs+energiressource.pdf

Videregående+renseteknologier+for+kommunalt+spildevand.pdf

damvad-rapport_produktivitet_danva_dansk_fjernvarme_26102016 (1).pdf

2016_05_04_Vejledning_Om_Gæsteprincippet.pdf

Brønderslev_Forsyning_Notat_håndtering_restancer+(tilrettet+14.++april+2015)+3.0.pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

2015-Håndtering+af+personfølsomme+oplysninger+3.0 (1).pdf

DI+ITEK+Vejledning+om+persondataforordningen+med+bilag.pdf

HORTEN+slides+Persondataret+DANVA+oktober+2016.pdf

VUDP_Ansøgningsvejledning_2017_fase+_1.pdf

VUDP_uddelingsvilkår.pdf

VUDP_Revisionsinstruks_under_300.000.pdf

VUDP_Revisionsinstruks+over+300.000.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

damvad_vandsektorens_samfundsbidrag_2016 (3).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

Opsamling fra grupperne_IWA_HCC 27 april 2017.pdf

SUMMARY_Opsamling fra HCC_mødet 27 april 2017.pdf

Opsummering_Grupper_IWA+Kick-off+møde+27.+april+2016+i+Odense.pdf

Affordability+notat.pdf

Frihandelsaftale+TTIP.pdf

2016+VEDTÆGT+Nationalkomiteen.pdf

Affald+som+ressource+Morten+Carlsbæk_DAKOFA.pdf

Cirkulær+økonomi+Per+Henrik+Nielsen_VCS.pdf

Partnerskaber+Kaj+Stjernholm_Stjernholm.pdf

VARGA+projektet+Jeanette+Madsen_EnviDan.pdf

Fosforprojekt+Per+Halkjær+Nielsen_Aalborg+Uni.pdf

Danske+og+europæiske+finansieringsmuligheder+Mikale+Enig_Insero.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-+bestyrelsesperspektiv+Lars+Goldschmidt.pdf

TREFOR_Partnerskab_og_værdiskabende_grundvandsbeskyttelse.pdf

Lars_Chr._Lilleholt_tale_DANVA_årsmøde_2017.pdf

Sundhed+og+trivsel+i+VandCenter+Syd+as.pdf

Lovgivning+Forsyningstræf+hos+Danva+2017.pdf

H2S_pH_projekt_DANVA_Forsyningstræf_2017_compressed.pdf

Det+gode+arbejdsmiljø+for+det+kørende+folk.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

1.3+Virkemidler+til+grundvandsbeskyttelse+når+skov+ikke+er+en+mulighed.pdf

2.3+Internationalt+samarbejde+om+granulært+slam.pdf

5.1+Energieffektivt+beluftersystem+BIOFOS.pdf

5.2+NY+Lattergas++Dansk+vand+16+final+4.10.pdf

5.3+Optimalt+beluftning+hos+Bluekolding.pdf

5.5+Energieffektivisering+på+renseanlæg.pdf

3.1+Samfundsøkonomisk+analyse+af+de+trafikale+konsekvenser+ved+foring+af+ledninger.pdf

3.4+fra+11+til+et+renseanlæg+centralisering+af+spildevandsrensning.pptx.pdf

14.2+Danmarks+første+centrale+sekundavandsanlæg.pdf

9.1+Hospitalsspildevand_Herlev_November_2016_Dansk_vand_3.pdf

12.1+Skrift31_serviceniveau+for+vand+på+terræn_bpa091116_2.pdf

16.4+Genudvinding+af+fosfor+hos+Herning+Vand.pdf

17.5+Vejbede+som+forsinkelse+eller+nedsivning.pdf

Lars+Gadegaard+DANVA_+Slides+til+Dansk+Vand+Konference+9.+nov.+2016.pdf

Hvordan+sikrer+vi+mest+effektiv+rensning.pdf

Finn+Nielsen+Workshop+2+Fremtidens+satsningsområder+Decentral+vs.+Central+rensning.pdf

Program_Temadag_Vandsektorlov_9.+marts_2016_final.pdf

Oplæg+DANVA+VSL+teknologiudvikling+joannes+gaard.pdf

Udnyttelse+af+spildevand+som+ressource+og+energibesparende+løsninger.pdf

Roskilde+Udnyttelse+af+spildevand+som+ressource+og+energibesparende+løsninger.pdf

2016_PP_Præsentation+vedr.+overvejelser+ved+indgåelse+af+samarbejde+eller+overtagelse+-+Forsyningstræf+2016_Energi++Forsyning.pdf

Bedre+udbud+og+Tilbud+v+Andreas+HORTEN.pdf

Bedre+udbud+og+tilbud+–+Ja+tak+ved+orbicon.pdf

Bedre+udbud+og+Tilbud+v+Andreas+HORTEN.pdf (1)

Bedre+Udbud+og+Bedre+Tilbud+ved+krüger.pdf

Branchens+og+sektorens+ønsker+til+gensidige+forbedringer+i+forbindelse+med+udbud+DANVA_VELTEK+PP2+TKR.pdf

Lars_Therkildsens_Nytårstale_12.01.2016.pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

Referat_Spor+1_Vandindvinding_og_behandling_drikkevand.pdf

Referat_Spor+4_Maskiner_styring_og_indkøb.pdf

Referat_spor_5_Fra_energineutral_til_klimaneutral.pdf

Ejerens+rolle+og+forventninger+til+vandselskabet+-+Erik+Buhl.pdf

NY+Igangsættelse+og+gennemførelse+af+fusionsprocessen+-+Jesper+Frost+NY.pdf

Strategiske+overvejelser+og+mål+med+samarbejde+-+Markert+og+Timmermann.pdf

Lederskab+i+forhold+til+konsulenter+-+Michael+Lilja-Nielsen+(1).pdf

NY+Struktuanalysers+fordele+og+udfordringer+-+Jakob+Hamburger+Hansen.pdf

Driftsikkerhed+og+motivation+-+Susan+Münster.pdf

Erfaringer+første+år+efter+fusionen+-+John+Buur+Christensen.pdf

Kommunikation+og+Borgerinddragelse_2015_2.pdf

5_+Albrechtsen_Fremtidens_udfordringer.pdf

8_Rensning_aktiv_kul_Hjørring_Vandselskab.pdf

2_Samarbejde_kommune_forsyning_Randers.pdf

4_Renseeffekt_regnvandsbassiner_Thorkild_Hvitved_Jacobsen.pdf

6_Oprensning_regnvandsbassiner_Peter_Berg.pdf

Brug+af+servicemål+i+kommunikationen+og+strategiarbejdet+-+Carsten+Nystrup.pdf

Tanker+omkring+regulering+af+vandsektorens+investeringer+-+Enevoldsen.pdf

Hvorledes+sikres+innovation+på+tværs+af+vandsektoren+-+Jacob+Larsen.pdf

Helena_Forchhammer_Forsyningssekretariatet.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2017 Viden og debat om det stærkeste bestyrelseshold.pdf

2017.05.09_Notat_Arbejdsproduktivitet BI.pdf

2017.05.09_Notat_Arbejdsproduktivitet.pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

consolidated_eur-lex.europa.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

Program Dansk Vandkonference 2017.pdf

170820 Fundingoversigt.pdf

Studietur om udnyttelse af spildevand i energiafgrøder_30.10.2017.pdf

Program Dansk Vandkonference 2017.pdf (1)

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

Nyt tilsyn for forsyningssektoren.pdf

HORTEN+slides+Persondataret+DANVA+oktober+2016 (1).pdf

3 Flyer_Danvand+2.0.pdf (1)

3 Flyer_Danvand+2.0.pdf

Flyer_Dandas+3.0.pdf

2 2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning (11 ).pdf

2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning.pdf

3 2014_10_24_Rapport_Håndbog+om+IT-sikkerhed+i+forsyningsbranchen.pdf

Fordele-ved-fjernaflsning-dk.pdf

DANVA - Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

DANVA rapport Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

Dansk Vandkonference 2017 program opdateret 1 nov.pdf

FVC_DANVA_Klimaprojekter_kursus 6.-7.12.2017.pdf

Klimatilpasning i praksis_kursus.pdf

Klimaprisen 2017 Låsby Søpark 310817.pdf

2018 Bestyrelseskursus - grundlæggende for bestyrelse og direktør.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

Bilag 2 DANVA kommentarer samlet.pdf

2016.04.20_Artikel_Persondatalovgivning+kort+intr.pdf

2015-Håndtering+af+personfølsomme+oplysninger+3.0.pdf

Program Vandforum 2018 ny.pdf

2017 VUDP uddelingsvilkår 171003.pdf

DANVA Arrangementsoversigt 2018 Web.pdf

2018 DANVA Arrangementsoversigt Web.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Fundingoversigt_DANVA_opdateret.pdf

Notat_Elementer i Tokyo_Sammenhæng med stand.pdf

Konference Vejafvanding 03.05.2018.pdf

Konference - uvedkommende vand 12.04.2018.pdf

Helhedsorienteret+beredsskabsplanlægning.pdf

Vejledning+i+opklaring+af+fødevare-+og+vandbårne+sygdomsudbrud.pdf

Vejledning+i+sikring+af+drikkevandskvalitet+(DDS).pdf

Vejledning+i+vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

Forbrugerinformation+om+drikkevand.pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

2018_Program Vandforum_24.04..pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

Program Vandforum 2018 ny.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

Vandforum 2018 Endeligt program.pdf

Konference_3.maj_2018_Vandafledning.pdf

Vandforum program 2018 opdateret den 19 marts.pdf

2018_Landsaftale_Vand- og spildevandsanlæg.pdf

Program Konference Vand på og under fremtidens veje.pdf

Vandforum program opdateret den 17 april 2018.pdf

Vandforum program opdateret den 18. april 2018.pdf

Vandforum program 2018.pdf

Vandforum program 2018.pdf (1)

Notat § 34.pdf

Faktaark+DANVA.pdf

Program_DANVA_Årsmøde_24.-25.maj_2018_final.pdf

Folder, DANVAs nye datamodeller.pdf

20180606-Forespørgsel-e-Boks-Digitalstyrelsen.pdf

2018.05.24_Referat_DANVA_Generalforsamling.pdf

2018.06.11_Notat webtilgængelighed_tvsv.pdf

Notat_Periodevise driftsomkostninger.pdf

20180608-Respons til SKM-ekstraordinær afskrivning-medlemsundersøgelse-final.pdf

201805106-DANVA-ekstraordinær afskrivning-medlemmerinf mm-final.pdf

HEPWAT invitation.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

Program - Økonomisk regulering - Bliv opdateret.pdf

Økonomisk regulering - Grundlæggende kursus - 2 dags kursus.pdf

DANVA_Regnvandsbassiner_designguide_2018_FINAL.pdf

danva_regnvandsbassiner_designguide_2018_final.pdf (1)

vejledning-i-indberetning-til-benchmarking.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program.pdf

Regionalmøder september 2018 public.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

DAMVAD Rapport_endelig.pdf

Vandsektorens-vaerdi-for-samfundet.pdf

20170704_vejledning_aktindsigt-vandselskaber.pdf

20160216-EY_kortlægning_kommunale_garantiprovisioner_for_låntagning.pdf

DANVA-brev_til_MIM_Afregning_23.10.2013.pdf

Inhabilitet_DANVA_anbefalinger_2010.pdf

LETT-notat_Inhabilitet_2007.pdf

NOTAT_Inhabilitet_Energi-Miljø_Brønderslev.pdf

BLST-notat__VSL___§16_-_Garantiprovision_ver2+(1).pdf

Betænkning_Styringsmæssige_relationer.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program opdateret.pdf

VUPD Projekter 2017.pdf

Aftale_oekonomisk-regulering-af-vandsektoren-2018.pdf

2006_Line _Maagaard artikel om imple af nitratdirektiv og VRD.pdf

20181204-FINAL-DANVA notat-kryptering af mail med forbrugsdata.pdf

20181130_Bilag_restancer_SAU.pdf

2018.11.30_Brev_SAU_Restancer forsyninger.pdf

04.02.2019_Indkøb der understøtter Verdensmålene.pdf

Vandpolitisk netværk_Program forår 2019_København.pdf

Vandpolitisk netværk_Program forår 2019_KBH.pdf

PhosphorCare_18. januar2019_Invitation_Aarhus.pdf

2019_Vandpolitisk-netvaerk_program.pdf

Vi søger en controller .pdf

Vi søger en juniorcontroller .pdf

Nytårstaffel 2019 LAT-tale.pdf

Tillægsaftale til Pesticidstrategien.pdf

Afslag fra Datatilsynet.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser - Final.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1.pdf

2019 VUDP ansøgningsvejledning fase 1_Final.pdf

2014_06.25_Notat_Systematisering af natur- og miljø (indsendt til MIM.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

2019.02.27_Høringssvar_Ekspertpanelets anbefalinger.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

2018.02.27_Høringssvar_ekspertpanelets anbefalinger.pdf

14_02_19_Vejl_Risikovurdering og analyseprogrammer.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

2019_Landsaftale_Vand_og_spildevandsanlaeg.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf

2019_De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv.pdf

program til hjemmeside 2019-04-03.pdf

VUPD Projekter 2018.pdf

VUPD Projekter 2017-redigeret.pdf

Procedure for vurdering af korrosionshastighed af betonoverflader_Vejledning.pdf

Svovlbrinte håndbogen version 23-04-2019.pdf

2019 Bestyrelseskursus grundlæggende for bestyrelse og direktør.pdf

Vejledning 104_Administrationspraksis-for-regnvandsbassiner-og-udledningstilladelser-2. udgave.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver_final.pdf

Svovlbrinte håndbogen v. 1.2 maj 2019.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf (1)

LAR_Forskningsbaseret anvisning_UnderrapportVUDP_ID_nr_82.2016 teknisk rapport.pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

12345.pdf

VUDP 88.2016 Energi- og emissionsoptimering Slutrapport.pdf

2019 - VUDP uddelingsvilkår 171003.pdf

2019 - 1905 VUDP Revisionsinstruks over 300t.pdf

vudp_revisionsinstruks_under_300000.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf (1)

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 1.0.pdf

4 sidet A4 folder VUDP_Weboptimeret.pdf

2017 VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

2018_VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

Notat prisudvikling NK_JJ.pdf

DANVA Sikkerhedsanalyse 2019.pdf

27.02.2019_Notat om overtagelse af arealer til regnvandshåndtering.pdf

Underskrevet referat generalforsamling 2019.pdf

2019-Referat-DANVA_generalforsamling_underskrevet.pdf

2019.07.02 Fundingoversigt.pdf

COLOURBOX6666655.jpg

Jura økonomi ledelse og kommunikation

Bilag_1_Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

Bilag_2 _Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

Bekendtgørelsesændringer_Økonomiske_rammer_sept.2016_høringsversion1

Høringsbrev_Økonomiske_rammer_Tilknyttet_virksomhed_12.09.20161

Program_Workshop_27.marts_2017_Ressourceudvinding_Cirkulær_økonomi

Cirkulær økonomi

Jura-økonomi-og-ledelse

CO2+nøgletal+og+energibesparelser+der+giver+sund+økonomi+for+spildevandssystemer.pdf

Cirkulær+økonomi+Per+Henrik+Nielsen_VCS.pdf

Program - Økonomisk regulering - Bliv opdateret.pdf

Økonomisk regulering - Grundlæggende kursus - 2 dags kursus.pdf

COLOURBOX5551649.jpg

Vandsektorlov II

COLOURBOX2827464.jpg

DANVA Benchmarking

Klimatilpasning-179X110

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

Mulighed for klagesag over de nye rammer for 2018-2019