211 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Få besøg af Miljøministeriets rejsehold for klimatilpasning

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Miljøministeren og VTU-Fonden har udpeget fremtidens renseanlæg

”Fremtidens vandværk” er indviet af miljøminister Kirsten Brosbøl

Miljøministeren: Vi skal satse på fremtidens vandteknologi

Brev til Miljøministeren_22.09.2017.pdf

Miljøminister Lea Wermelin Foto Keld Navntoft.jpg

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

VTU-Fonden støtter udviklingsprojekter i vandsektoren med 20 mio. kr.

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

DANVA deltager i nyt nationalt forum for klimatilpasning

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

Natur- og Landbrugskommissionen overdriver pladskrav for BNBO

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

25 mio. i tilskud til demonstrationsprojekter i vandsektoren

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Regnvandsanlæg i Roskilde er nomineret til Bæredygtig Beton Prisen

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Frederiksberg Forsyning har fået klimafunktion

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Verdens største vandkonference til Danmark

Udkast til bekendtgørelse om vandafledningsbidrag er i høring

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Nyt pilotpartnerskab om innovativ klimatilpasning

Finansloven skal være med til at beskytte drikkevandet

Logisk at finansloven understøtter udvikling af vandteknologi

Turbo på udvinding af værdifuldt stof fra spildevand

Fosforprojekt gavner både vandselskaber, dansk landbrug og resten af verden

HOFOR serverer gratis postevand i vandbar i Melodi Grand Prix ugen

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

DANVA er igen aktiv på Folkemødet på Bornholm

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Billund BioRefinery hædret med Svend Aukens miljøpris

Vandselskaber udfordres af skadelige stoffer og kemikalier

Miljøøkonomer og minister vil beskytte drikkevandet

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

International Water Association på site-visit i København

Trappemodel betyder dyrere spildevand for flere virksomheder i Fredericia

Hospitalsspildevand - fra miljøproblem til ny vandressource

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Den danske vandsektor på vej mod IWA 2020

Nyt fra medlemmerne: Åbning af CALL Copenhagen