263 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Effektive investeringer.JPG

Investeringseffektivitet.JPG

Investeringseffektivitet_figur.JPG

COLOURBOX2827464.jpg

DANVA Benchmarking

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Aarhus Vand fejrede god vandkvalitet i Aarhus Å og Brabrand Sø med OL-roere

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Vandselskaber skal have bedre rammer for innovation og udvikling

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Nordens største solcelleanlæg i Lynettefællesskabet

Logisk at finansloven understøtter udvikling af vandteknologi

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

Vandpris i Danmark er lavere end i en række europæiske lande

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Skattebetaling på vand fortsætter efter forlig

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

5.000 vandeksperter fra hele verden på vej til København

Hjørring Vandselskab kåret som Årets Offentlige Bestyrelse

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Derfor er pris en dårlig indikator for effektivitet

Hospitalsspildevand - fra miljøproblem til ny vandressource

Klimatilpasning forvandlede sump til populær bypark

Nyt projekt vil styrke samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber

Danmarkshistoriens største skattesag handler om vand

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Nyt fra medlemmerne: Vandsektorlovens nye regulering stopper planer om fælles renseanlæg på Nordfyn

Nyt fra medlemmerne: Vandsektorlov sinker sommerhuskloakering

Fire projekter er udvalgt til samarbejde om klimatilpasning

DANVA begærer aktindsigt i Forsyningssekretariatets data

Struvia – et robust og billigt alternativt til bæredygtig fosforgenvinding

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Nyt fra medlemmerne: Ny administrerende direktør til Assens Forsyning A/S

DANVA efterlyser bevis for påstand om overinvestering

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv