248 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Nyt fra medlemmerne: Danske virksomheder skal kortlægge Californiens grundvand

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

AquaGlobe og Klimatorium er fyrtårnsprojekter i C2CCC klimaprojekt

Nyt spændende vandpolitisk netværk – begrænset deltagerantal - tilmeld dig nu!

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Startskuddet til en ny æra i branchen med DANVAs nye datamodeller

Se endeligt program for Great Water Cities konference 2016 – Water4Growth

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Hospitalsspildevand - fra miljøproblem til ny vandressource

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Rester af sprøjtegift i hver fjerde vandboring

Tillid til Total svækket efter afsløring

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

DANVA inviterer til temamøde 17. marts om vandplaner

Call for abstracts til nordisk spildevandskonference i Norge

PULS digital indberetning af analyseresultater fra spildevandsselskaber

Finansiering af innovation på vandområdet

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

International konference i Aarhus om klimatilpasning

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

Hackere truer med at ramme danske spildevandsanlæg

DANVA-direktør bliver rådgiver for Aarhus Universitet

Hvordan kan dansk vandteknologi blive den næste eksportsucces i Kina?

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Ingen modregning af vandselskabers energiproduktion

Betaling for måleraflæsninger til beregning af spildevandsafgifter for ejendomme ikke tilsluttet kloaknettet

DANVA deltager i nyt nationalt forum for klimatilpasning

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Vandrådet havde ej krav på betaling for videregivelse af aflæsninger til kommunal vandforsyning

COLOURBOX19034281.jpg

DDV-Integrationsmetoden

Børn og dyrs beskyttelse ved lukning for vandet